RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kontaktperson

Sedan oktober 2016 driver RFS arvsfondsprojekt Min rätt - Din roll. Syftet med projektet är att ensamkommande barn ska vara mer delaktiga i insatserna god man och särskilt förordnad vårdnadshavare, att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring ensamkommande barn samt att bidra till ökad samverkan mellan de olika aktörerna. 

I projektet kommer ett informationsmaterial för barnen tas fram på flera språk, samt ett för gode männen och andra aktörer kring barnen. Det blir även en film. 

Godmansforumet är en av flera kanaler som projektet kommer att använda att få in synpunkter i kartläggningsfasen, samt förmedla vad som sker i projektet. 

RFS anser att alla ensamkommande barn från och med 18-årsdagen ska erbjudas en kontaktperson enligt SoL. Om barnet vill skulle det kunna vara den gode mannen eller särskilt förordnade vårdnadshavaren som fortsätter att följa den unga vuxna. Hur ser det ut i din kommun, erbjuds ensamkommande som fyllt 18 år denna möjlighet? /Minna, RFS kommunikatör
minna
24 mar 2017 15:51

I Karlstad7Hammarö och även Forshaga som har överförmyndarnämnds ansvar i fem kommuner är detta inget som vanligtvis erbjuds vare sig ungdomen eller Gode Mannen.
Carina Wendelsson
29 mar 2017 13:06