RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Hur förklara uppdraget för barnet?

Sedan oktober 2016 driver RFS arvsfondsprojekt Min rätt - Din roll. Syftet med projektet är att ensamkommande barn ska vara mer delaktiga i insatserna god man och särskilt förordnad vårdnadshavare, att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring ensamkommande barn samt att bidra till ökad samverkan mellan de olika aktörerna. 

I projektet kommer ett informationsmaterial för barnen tas fram på flera språk, samt ett för gode männen och andra aktörer kring barnen. Det blir även en film. 

Godmansforumet är en av flera kanaler som projektet kommer att använda att få in synpunkter i kartläggningsfasen, samt förmedla vad som sker i projektet. 

Hur förklarar du ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn för barnet? Hur säkerställer du att barnet förstått din roll?

För att de informationsmaterial vi ska ta fram i Min rätt - Din roll ska bli så bra som möjligt vill vi gärna ta del av dina erfarenheter som god man till ensamkommande barn!

/Minna, RFS kommunikatör

minna
27 mar 2017 10:19

Jag brukar förklara med tolk naturligtvis, vem jag är och vad jag kan och skall vara behjälplig med. T.ex att i asylprocessen ha kontakter med advokat, finnas med som stöd vid samtal med socialtjänsten, skola, boendepersonal och migrationsverket. Berättar lite om mig själv och talar om för ungdomen att vi kommer att träffas ganska ofta i början för att lära känna varandra. Med tiden brukar ett förtroende växa fram och man då kan samtala om barnets svårigheter/förmågor
för att också få reda på vad ungdomen/barnet har för förväntningar på en God Man.Klart är att man måste säkerställa att man som God Man inte kan påverka asylprocessen annat än att förbereda dem så mycket som det går.
Carina Wendelsson
29 mar 2017 12:55