Hjälp vid nytt uppdrag? - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Hjälp vid nytt uppdrag?

Sedan oktober 2016 driver RFS arvsfondsprojekt Min rätt - Din roll. Syftet med projektet är att ensamkommande barn ska vara mer delaktiga i insatserna god man och särskilt förordnad vårdnadshavare, att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring ensamkommande barn samt att bidra till ökad samverkan mellan de olika aktörerna. 

I projektet kommer ett informationsmaterial för barnen tas fram på flera språk, samt ett för gode männen och andra aktörer kring barnen. Det blir även en film. 

Godmansforumet är en av flera kanaler som projektet kommer att använda att få in synpunkter i kartläggningsfasen, samt förmedla vad som sker i projektet. 

Vilken information/hjälpmedel skulle du och barnet ha nytta av när du påbörjar ett nytt uppdrag? (ex checklista, information om barnet)

Dina synpunkter är värdefulla för att vårt projekt Min rätt - Din roll ska bli så relevant som möjligt!

/Minna, RFS kommunikatör
minna
27 mar 2017 10:31