RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

God man till flickor och pojkar

Sedan oktober 2016 driver RFS arvsfondsprojekt Min rätt - Din roll. Syftet med projektet är att ensamkommande barn ska vara mer delaktiga i insatserna god man och särskilt förordnad vårdnadshavare, att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring ensamkommande barn samt att bidra till ökad samverkan mellan de olika aktörerna. 

I projektet kommer ett informationsmaterial för barnen tas fram på flera språk, samt ett för gode männen och andra aktörer kring barnen. Det blir även en film. 

Godmansforumet är en av flera kanaler som projektet kommer att använda att få in synpunkter i kartläggningsfasen, samt förmedla vad som sker i projektet. 

I ditt uppdrag som god man till ensamkommande barn möter du barn med olika bakgrund, ålder och kön. Flickor utgör ca 20% av ensamkommande barn och det talas mer sällan om dem. Vi vill gärna veta mer om dina erfarenheter som god man till ensamkommande flickor!

Finns det skillnader i ditt uppdrag beroende på om du är god man till en flicka eller en pojke?
Finns det något som är extra viktigt att tänka på som god man till ensamkommande flickor?


För att de informationsmaterial vi ska ta fram i Min rätt - Din roll ska bli så relevanta som möjligt vill vi gärna ta del av dina erfarenheter som god man till ensamkommande barn!
/Elin Projektledare Min rätt - Din roll
elin
29 mar 2017 15:25