RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Barnets delaktighet

Sedan oktober 2016 driver RFS arvsfondsprojekt Min rätt - Din roll. Syftet med projektet är att ensamkommande barn ska vara mer delaktiga i insatserna god man och särskilt förordnad vårdnadshavare, att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring ensamkommande barn samt att bidra till ökad samverkan mellan de olika aktörerna. 

I projektet kommer ett informationsmaterial för barnen tas fram på flera språk, samt ett för gode männen och andra aktörer kring barnen. Det blir även en film. 

Godmansforumet är en av flera kanaler som projektet kommer att använda att få in synpunkter i kartläggningsfasen, samt förmedla vad som sker i projektet. 

På vilket sätt tycker du att barnet kan vara med och påverka sådant som ligger inom den gode mannens uppdrag? (tex ekonomi, boendeplacering, planering mm)

För att de informationsmaterial vi ska ta fram i Min rätt - Din roll ska bli så relevanta som möjligt vill vi gärna ta del av dina erfarenheter som god man till ensamkommande barn!

/Minna, RFS kommunikatör
minna
27 mar 2017 10:25

Som God Man måste man lyssna till barnet/ungdomen och deras önskemål, sedan också förklara vad som kan vara rimligt men att man också framför deras önskemäl om boende till socialtjänsten. Vad gäller det ekonomiska så skall man som God Man också förklara vilka ersättningar man kan söka hos migrationsverket och vad som betalas ut. Hur det ser ut om man bor på t.ex ett HVB hem och hur det kan vara om man bor i ett familjehem.
Carina Wendelsson
29 mar 2017 13:01