RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vårdplanering & Genomförandeplan

Var går gränserna för ditt uppdrag som god man eller förvaltare?

Huvudmannen bor på ett servicehus med hemtjänst. "Senast 14 dagar efter inflyttning bjuder kontaktmannen in brukaren och dennes närstående till en s.k. vårdplanering. Syftet med detta möte är att gå igenom genomförandeplanen och att kontrollera att samtliga berörda parter godkänner innehållet. Vid mötet deltar även omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt vid behov även ansvarig arbetsterapeut och sjukgymnast."

Hur vanlig är det att god man deltar fysiskt vid ett sådant möte/genomgång?
Christina
25 jun 2013 13:04

Jag brukar alltid försöka vara med. Det är ett bra sätt att få en uppfattning om vårdbehovet och att träffa de som hjälper huvudmannen. Jag kan inte tänka mig att det är ett krav att deltaga men jag tycker att det är en bra idé om du har möjlighet.
Inga
27 jun 2013 15:11

Jag instämmer, brukar alltid vara medvid vårdplaneringen.
Det är ett sätt att påverka omhändertagandet av huvudmannen i en positiv anda.
Gunnar Andersson
27 jun 2013 17:06

Ja det är ju i första hand på den här nivån som en god man skall agera, översiktligt och utvecklande. Genomförandeplanen bör vara ett bra instrument för att följa upp beslut om stöd. Som god man bör man kunna påverka omsorgskvaliteten genom att lägga förslag och ställa krav. Sen kan ju deltagande ske på olika sätt beroende på omständigheterna. Ibland är det bäst att träffas i den berörda kretsen, andra gånger kan det räcka med att man tar del av planen, innan den läggs fast.
bolevinson
29 jun 2013 20:26

God man skall vara med. Men det hjälper inte alltid. Jag god man och boendet under 2011 dryftade en genomförande plan för min huvudman på en övergripande nivå som är den enda som är praktisk. Bra trodde jag. En tid efteråt kom oväntat frågan om "vem är ansvarig för att ordna och beställa (inte betala - det är mitt jobb) massage till min huvudman, god man eller boendet?" Boendet vägrade att beställa massage. Jag ställde då frågan till bl.a. Stockholms Stads Äldreomsorg som valde:

1. Att klassificera min förfrågan som ett 'klagomål' mot boendet. (Stockholms Stad Äldreomsorg har ett vansinnigt data system som endast tillåter meddelande till tjänstemän att klassificeras som 'Beröm,' 'Klagomål' eller 'Idé'). Men vid den tiden var det opportunt att klaga på just den leverantör.

2. Att utreda 'klagomålet' (dvs. Stockholm Stads Äldreomsorgens eget påhittat 'klagomål'!) genom att kontakta boendet utan att prata vidare med mig, och i samförstånd med boendets chef kommer överens om att allt var ett 'missförstånd'.

3. Att tala om för mig, god man, på ett mycket nedlåtande sätt, att jag borde ha haft en genomförandeplan som klargjorde i detalj vad god man och boendet skulle 'göra' för huvudmannen. Men vi hade ju en genomförande plan. Samtidigt visade Äldreomsorgen sin okunnighet om att god man inte är till för att 'göra' saker för huvudmannen utan är till för att 'betala för att saker skall göras.'

Äldreomsorgens tjänsteman (svensk kvinna) och boendets chef (svensk kvinna) säkert fann varandra i deras gemensamma slutsats att mitt (utländsk mans) 'klagomål' var ett 'missförstånd.' Men resultatet blev att Stockholms Stads Äldreomsorg inte var något stöd till mig som god man, visade en häpnadsväckande okunnighet om god mans uppgift, samt genom att föra sitt eget påhittat 'klagomål' till boendet helt förstörde mina (god mans) relationer till boendets chefer för en lång tid framåt.

Förresten, att Stockholms Stads tjänstemän kan ensam tolka och diarieföra inkommande kommunikationer som 'klagomål' utan att sändaren menar det, vill det, eller är överens om det är bedrövligt. Men det är ett annat ämne.
Anthony Treacher
13 jul 2013 14:17

Jag har nu åter blivit aktiv på forumet och vill kommentera även detta ämne. Jag har fått ett svar för länge sedan att det finns ett dom på att vi GM inte har rätt att kräva att få vara med då genomförandeplanen diskuteras.
ÄR DET SÅ ? Jag tycker i så fall att det är fel.
Jean Leek
05 maj 2014 11:31

Jag har svårt att förstå annat än att genomförandeplanen är ett utmärkt verktyg för att fullgöra godmansuppdraget. I min kommun är det t o m så att socialtjänsten som regel ger gode män tillfälle att delta och alltid kräver att de läser och signerar/godkänner planen. Och detta i princip två gånger per år. Det blir lite extra jobb men samtidigt en bra koll på situationen. Ibland kan jag påverka skrivningen och några gånger har jag utverkat viktiga förbättringar. Om det finns prejudikat på något annat, skulle det vara intressant att ta del av motiven.
bolevinson
24 maj 2014 00:04