Testamente - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Testamente

Var går gränserna för ditt uppdrag som god man eller förvaltare?

Jag precis lämnat över ett uppdrag. Den nye gode mannen ställer bl a dessa frågor;
Har K skrivit ett riktigt testamente? Finns det hos henne eller på banken ? Har du sett det ? Är det börligen bevittnat ? Något där som kan vara oklart ?

Enligt min uppfattning är det inget som god man förväntas befatta sig med per automatik.
Om jag har någon misstanke om att det kan finnas ett testamente med legat (byrå si och så till den, tavla ditt och datt till en annan) bör jag akta mig för ev. försäljning av bohag, vid ev, flytt. Thats it.

Ev. testamente blir så småningom en fråga för dödsboet. Inte för god man vars uppdrag då har upphört.
Christina
14 apr 2016 22:43

Så här kan man också göra som god man enligt dagspressen:

"När den 89-åriga kvinnan dog efterlämnade hon nästan två miljoner kronor. Inga arvingar fanns, men enligt kvinnans testamente skulle pengarna tillfalla en 83-årig man – som också fungerat som hennes gode man, skriver Norrköpings Tidningar på nätet.

Testamentet hade upprättats och bevittnats av gode mannen själv – inget brott i sig, men Kammarkollegiet anser att mannen utnyttjat sin ställning och stämmer honom därför. Myndigheten begär nu att testamentet ska ogiltigförklaras.

Om så sker kommer pengarna att tillfalla dels barn och ungdomar, dels personer med funktionshinder via Allmänna arvsfonden."
EveSve
15 apr 2016 09:57