RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Samboavtal/ROLLKOLL

Var går gränserna för ditt uppdrag som god man eller förvaltare?

HM har nu återupptagit en kontakt med gammal pojkvän och nu flyttar han in till HM. Samboavtal är en av mina första tankar. Min fråga är: Ska jag som GM nu ikläda mig rollen som juridisk kompetens och hjälpa HM att skriva ett samboavtal? Eller vem hänvisar jag till? Hur viktigt är det med samboavtal?
Jean Leek
09 jun 2014 09:09

Jag ordnade för några år sedan ett inneboendeavtal för en huvudman, som skulle dela sin lägenhet med en kamrat. Det behövdes bl a för bostadstillägget. Jag har däremot inte någon direkt erfarenhet av vanliga samborelationer men spontant tycker jag nog, att det faller inom uppdraget "bevaka rätt", att i varje fall klara ut om det finns ett avtalsbehov. Det kan ju annars uppkomma efterhand, om de båda skaffar gemensamma tillgångar. Sen finns det säkert hjälp att få på juristbyrå, bank eller försäkringsbolag. På Internet tycks det finnas färdiga formulär att fylla i och det finns förstås inget krav på juridisk kompetens för att göra det. Det hela är väl lite jämförligt med boupptecknings- och arvsskiftesprocesserna, där man ju som god man också har att bevaka sin huvudmans intressen.
bolevinson
09 jun 2014 15:44

Tänk på att oavsett om det finns något avtal eller inte är det viktigt att meddela försäkringskassan att det finns en person till i lägenheten om HM har bostadstillägg. Han blir annars återbetalningsskyldig när (om?) förhållandet kommer till försäkringskassans kännedom.
Bäumler
10 jun 2014 13:05

Att de blir sambor innebär ju en reglering i sig, dvs att de omfattas av sambolagen (https://lagen.nu/2003:376). Ett samboavtal behöver bara skrivas om man vill att sambolagen inte ska gälla. Det kan vara bra att ha ett samtal med HM och dennes partner för att se vad det är de vill, det måste vara utgångspunkten. Om det inte är passande att sambon är med, kan ett första möte bara mellan GM och HM vara bra så att HM känner att den kan uttrycka det den vill.

Om HM vill skriva ett samboavtal och inte vill använda någon av de mallar som tipsas om ovan och GM inte känner sig bekväm med att upprätta ett avtal så bör en jurist anlitas för att göra detta.
Linda Fröström
12 jun 2014 10:35