Lämplig God man - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lämplig God man

Var går gränserna för ditt uppdrag som god man eller förvaltare?

Till god man skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna (Föräldrabalken 11 kap 12 §). I kväll tänker jag till: Erfaren av vad? Lämplig på vilket sätt? Jag tolkar det på mitt sätt. Hur tolkar du det?
Jean Leek
13 maj 2014 20:09

Verkligen en aktuell fråga Jean, med tanke på alla uppmärksammade missförhållanden och pågående lagändring. Mig veterligt saknas dessvärre formella preciseringar.

"Ostraffad och utan betalningsanmärkningar" kontrolleras nog regelmässigt men i övrigt tror jag inte att tingsrätterna utreder lämpligheten särskilt ingående. Kan kanske bli bättre efter nyår (om lagändringarna går igenom), då de kan begära utredning av överförmyndarna.

En aspekt, som nämns i en lagkommentar, är att lämpligheten bör bedömas i f t vad förordnandet omfattar (bevaka rätt, förvalta ekonomi och sörja för person). De olika delarna kräver olika slags lämplighet.

Kravet på erfarenhet betyder rimligen att man inte bör utse alltför unga personer. Jag tror att lagstiftarna tänkt mest på vanligt folks vardagserfarenhet (som ju förvärvas med tiden) eller sunt förnuft helt enkelt.

I övrigt är en noggrannare kontroll av lämpligheten väl befogad (och inte så svårt att genomföra). Det har också föreslagits i en riksdagsmotion, att kandidaterna som regel bör intervjuas, innan de förordnas. Man skulle ju också kunna kräva referenser. Noggrannheten borde kanske vara ungefär som vid anställningar i offentlig tjänst. Sen bör man förstås kunna göra vissa avkall, när huvudmannen har starka önskemål om viss person, vilket också är en intention i propositionen.

Nu hoppas jag, att det finns många andra åsikter om vilka egenskaper man bör ha som god man.
bolevinson
15 maj 2014 11:53

Det pratas så mycket skit om god man och krav på 'kvalitet' på god man. Koncentrera istället på att reformera hela systemet från grunden - kanske i riktning mot det finska systemet.

Min erfarenhet som f.d. god man är att mina egenskaper och mitt engagemang vida överträffade den organisations och myndighets struktur i vilken jag befann mig. Min enda ljuspunkt var huvudmannen. Jag skulle aldrig ställa upp igen som god man. Och tills det sker en radikal förändring av hela systemet, råder jag igen annan att göra det.

Anthony Treacher
16 maj 2014 19:14

Du har helt rätt; det halvideella system vi har idag har nått vägs ände och det måste till en reformering från grunden. Tyvärr blev det ju inget av med det efter den senaste stora utredningen heller eftersom det uppenbarligen saknas politisk vilja. Att diskutera krav på gode män och förvaltare är bara löjligt, man kan inte kräva någonting av den som arbetar ideellt.
Bäumler
17 maj 2014 00:00

Jag ställde krav och blev omedelbart entledigad eftersom jag inget förstod (och parkerade ett tillsynsärende hos länstyrelsen). Det visade sig vara ett större relationsproblem mellan mig och ÖF än mellan mig och några andra. Jag är inte längre aktuell på er arena och det kommer dröja innan jag arbetar frivilligt på nuvarande premisser igen.
Nej jag förstod inte hur orimligt det egentligen förhåller sig.
Vi hoppade i en fullständigt korrekt laglig tunna när vi ansökte om ställföreträdarskap men skulle valt ett annat sätt.
Att ärligt ge sig in i föräldrabalken är inte ett värdigt slut på relationen mellan föräldrar i livets slutskede och vuxna barn och barnbarn.
Jag hoppas det löser sig för min fd huvudmans närmaste som sitter så pyrt till att lagen kan anses såsom direkt diskriminerande. Jag säger till min dotter att oavsett hur det går - måste man kunna gå stolt genom livet.
Jag hoppas kunna bidra med det. Jag ser det som vårt behov av ett tredje LexNN (jag vet namnet, stenen är på hävstången) och man måste gå stolt genom livet och bidra när det är så uppenbart fel.
Lighthouse
20 mar 2015 11:29