Huvudmannen avlider - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Huvudmannen avlider

Var går gränserna för ditt uppdrag som god man eller förvaltare?

Vad händer om huvudmannen avlider?
karin
06 sep 2010 13:25

Om huvudmannen avlider upphör godmanskapet eller förvaltarskapet omedelbart. Detta innebär att du som tidigare god man inte längre kan företa rättshandlingar för din huvudman som att exempelvis betala räkningar. I de fall du har egendom som tillhör den avlidna huvudmannen ska denna överlämnas till dödsboet.

Inom en månad efter dödsfallet ska du lämna in en sluträkning till överförmyndaren som i samband med detta beslutar om eventuellt arvode. Eftersom uppdraget upphör från dödsdagen har du ingen skyldighet att ordna med begravning eller att göra bouppteckning.

Efter att överförmyndaren har granskat sluträkningen får dödsboet ta del av handlingarna. När en dödsbodelägare har tagit emot handlingarna har dödsboet 3 år på sig att väcka talan om skadeståndsskyldighet om de anser att du har åsamkat huvudmannen skada. För att talan om skadestånd ska kunna bli aktuell måste du som god man/förvaltare uppsåtligen eller genom vårdslöshet ha orsakat huvudmannen skada.
Isabelle Westerlund
06 okt 2010 13:39

Det finns en annan sak att tänka på när huvudmannen avlider. Speciellt om det inte finns några kända anhöriga. En enhetschef på ett boende var besviken på god man som vid huvudmannens dödsfall helt enkelt inte ville svara på enhetschefens fråga "Vad gör jag nu"? Även om den f.d. gode manneni inte har det som skyldighet så är det mer värdigt att hjälpa till med information och samverkan - tycker jag. Men självklar får f.d. gode mannen inte företa rättshandling.
Jean Leek
05 nov 2010 18:29

Jag får inte företa någon rättshandling. Men i det fall jag varit med där det saknar anhöriga och även medel till begravning har jag på överförmyndarens uppmaning gjort en dödsboanmälan till kommunen. Jag ordnade med begravning och även en liten mottagning för hans vänner, allt inom ramen för försörjningsstödet. Ibland måste man visa lite god vilja och att svara på frågor är väl aldrig fel bara man vet hur man skall svara.
mohrin
24 nov 2010 08:48

och innan bouppteckning/dödsboet upprättas. Vem äger frågan?
Anthony Treacher
11 nov 2013 14:56

I första hand är det dödsbodelägarna som äger frågan innan bouppteckning upprättats. Om det inte finns anhöriga/dödsbodelägare som kan företräda dödsboet så ska du som ovan nämnts kontakta socialtjänstens boutredare så de kan överta frågan. Oftast är det även de som om det behövs kontaktar kammarkollegiet/allmänna arvsfonden. Men det är också något du som fd god man kan göra.
Linda Fröström
12 nov 2013 14:23

Vid dödsfall är det mycket som skall göras direkt innan dödsboet är klart. Du som fd god man har då varken formella befogenheter eller medel, i en situation där det kan finnas överraskningar och potentiellt mycket arbete. Och du som fd god man har att sammanställa Sluträkningen inom en månad. Det räcker.

Den som äger frågan initiellt är förstås den som har kroppen, tex vårdhemmet. När någon anhörig, bekant, vårdhemmet osv anmäler till begravningsbyrå äger begravningsbyrån frågan. Begravningsbyrån utfärder ett Vårdnadsintyg. Då äger Vårdnadsintygsinnehavaren frågan. Så gör ingenting. Lämna allt ansvar till Vårdnadsintygsinnehavaren.
Anthony Treacher
28 nov 2013 13:37