RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Fullmakt

Var går gränserna för ditt uppdrag som god man eller förvaltare?

Har vid två tillfälle fått uppdrag där anhöriga har fullmakt. Ett gick jag in i, tyvärr. Har avsagt mig det uppdraget, har nu fått ett gift par, där det finns fullmakter. Under förutsättning att fullmakterna dras tillbaka tar jag uppdraget. Står idag på banken då meddelar anhörig att hennes mamma inte tillåter att dottern släpper ifrån sig fullmakten! Dottern undrar om jag kan tänka mig att vara God Man för fadern men som jag ser det blir det svårt att agera då paret är gift och någon skilsmässa är inte aktuell. Är jag för petig? Någon som har en annan åsikt? Jag tänker ur ett juridiskt perspektiv!
pernilla
07 jan 2014 16:43

Har själv flera erfarenheter av fulmakt, det är väldigt problematiskt att ta ett uppdrag om fulmakten finns kvar. Du får mycket svårt att bevisa vem som har disponerat konton du eller fulmaktsinnehavaren, du skall ju kunna verifiera allt vid din redovisning. Jag tar numera aldrig ett uppdrag förrän fulmakten är annullerad, så jag tycker att du gör rätt i att kräva att fulmakten annulleras.
Gunnar Andersson
08 jan 2014 10:58

Jag har bestämt mig för att inte ta uppdragen. Jag förstår inte varför anhöriga ska ha God Man när de har fullmakter att agera för sina föräldrar!!!
pernilla
08 jan 2014 19:01

Ja, det är förstås ohållbart, om en tredje part har rätt att disponera ett konto. Jag tror emellertid, att alla fullmakter annulleras automatiskt på berörd bank, när ett godmanskap registreras. Åtminstone fick jag det beskedet av min bank (SHB), den gång jag tog över efter en förälder, som hade förvaltat sin vuxne sons ekonomi tämligen självsvåldigt. Om det inte är fallet i någon annan bank, kan man ju annars göra så, att man byter konto eller, om fullmakten är generell, byter bank. Sen kan man ju förstås ändå tycka, att det inte är så bra början, om huvudmannen (och fullmaktstagaren) ogillar, att fullmakten tas bort.
bolevinson
19 jan 2014 19:42

Min erfarenhet är från Swedbank och Nordea.
I Swedbank fallet vägrade fulmaktsinnehavaren att lämna ifrån sig fulmakten och var inne och tog ut pengar från min huvudman. Swedbank kunde inte annullera fulmakten förrän min huvudman personligen infann sig på banken och skrev under blanketten förtillbakatagandet av fulmakten.
Gunnar Andersson
20 jan 2014 10:47