Dokument inifrån - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Dokument inifrån

Var går gränserna för ditt uppdrag som god man eller förvaltare?

ang dokumentären om Alice Babs, ställer jag mig frågan? Är det så Förvaltare ska agera vad gäller sörja för person?
pernilla
06 dec 2013 11:10

Så vit jag förstår var det mycket fejk i den dokumentären.
Någon av alla de inblandade kunde ju till överförmyndaren framfört sitt missnöje och begärt att förvaltaren skulle bytas ut eller att förvaltarskapet skulle omprövas.
Sedan betedde förvaltaren sig mycket underligt, vad jag vet så kan man inte förbjuda besök om de inte är skadliga för huvudmannen (typ missbruk).
Några andra reflektioner.
Varför ville inte barnen medverka?
Varför var det endast stilbilder på Alice Babs?
Slutligen tyckte jag att förvaltaren betedde sig mycket egenmäktigt.
Gunnar Andersson
06 dec 2013 16:16

Tack o lov har rfs skickat ut ett pressmeddelande. Att begränsa en huvudman på det här sättet kan aldrig vara rätt. Förvaltaren har agerat i egen sak, kan man som ställföreträdare hålla isär sig själv o sin huvudman, då ska man inte ha den här typen av uppdrag.
pernilla
06 dec 2013 18:02

Programmet har förstås väckt starka känslor bland företrädare över hela landet. Just nu, innan man vet mer om sakernas verkliga tillstånd, känns det mest meningsfullt att på nytt begrunda sina uppgifter som god man eller förvaltare. Vad kan jag göra mer eller vad har jag kanske gjort för mycket i mitt arbete för dem, vars välfärd jag anförtrotts?
bolevinson
10 dec 2013 18:19

Här verkar det som om fler olyckliga omständigheter sammanfallit. Tror att vi inte hört alla parter i ärendet, synd att det blir så "enögt". Ifrågasätter journalistiken, det är väl grundläggande att ge bägge parters syn på saken, här är det sekretess, familjens intresse, AB själv som skulle få uttala sig, men när det ej skett är jag mycket,, mycket tveksam till programmet. Kan tillägga att min far led av samma diagnos som AB, och han kunde uttrycka sig mycket klart tidvis men i nästa sekund helt uppåt väggarna....det går säkert att klippa ihop en intervju med AB så det framstår som om var helt klar.......
Petbav
11 dec 2013 19:55

Du pekar på en viktig "detalj" bolevison, är vi våra huvudmän? nej,kan vi förhindra att de vill gå till kyrkan?....nej
Det kan finnas skäl till allt möjligt vad gäller våra huvudmän men det är Förvaltarens inställning jag reagerar på....
pernilla
13 dec 2013 12:12