Budget/ROLLKOLL - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Budget/ROLLKOLL

Var går gränserna för ditt uppdrag som god man eller förvaltare?

HM har ett neuropsykiatriskt funktionshinder samt begåvningshandikapp. Ensamstående mamma till dotter på 3 år. Behöver hjälp med en tydlig budget. Behöver även stöd av boendestöd att kunna leva efter budgeten. Jag anser att kommunens budgetrådgivare, som arbetar efter socialtjänstlagen, ska vara den som lägger fram ett förslag på budget. Min roll som GM ska vara att hjälpa HM att begära hjälp med en riktig budget. Eller ska jag som GM göra hela budgetarbetet ? VAD TYCKER NI ?
Jean Leek
05 maj 2014 11:17

MIN uppfattning är att du tänker rätt, alltså att du ska jobba för att rätt personer ska ta tag i HM:s budget.
Sen ska du försöka se till att HM följer den.
EveSve
06 maj 2014 15:53

Inget hindrar att den som är god man tar hjälp av kommunens budgetrådgivare. Det finns dock inget som heller talar emot att det är den gode mannen som gör detta på egenhand. Det viktiga är att om det är möjligt att det görs i samråd med HM. Det finns bra hjälpmedel om man vill göra det på egenhand tillsammans med HM tex http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Privatekonomi/Budget/Budgetkalkylen/
Linda Fröström
07 maj 2014 08:09

Budgeten är ju något av en centralfråga vid all ekonomisk förvaltning. Den om något borde väl vara den gode mannens hjärtefråga. Jag har ett intressant fall med en ung man, som tidigare totalt saknade hushållningsförmåga. Numera träffas vi varje månad i budgetmöte (när det är avlöningsdags). Då räknar vi noga samman intäkter och utgifter och bestämmer månadens avsättningar och potten för privat konsumtion. Idag förstår han hushållningens betydelse, är beredd att spara avsevärda belopp och är noga med att följa uppgjord budget. Även om det inte alltid kan lyckas så bra, bör det väl vara ett bra mål att sträva mot. Detta hindrar fårstås inte, att man tar hjälp i sitt arbete av budgetrådgivare, när det finns sådana.
bolevinson
07 maj 2014 22:21

Tack för bra svar som ger mig stöd. Orsaken till min begäran av stöd från kommunens kompetens var - och är, att de negativa konsekvenserna som uppkommer är känsliga. För HM men också för hela habiliteringsplanen. En plan som är upprättad i samverkan med socialförvaltningen och VUXHAB. Då behövs det en beredskap för att ta hand om konsekvenserna. En väg för mig är naturligtvis att jag gör budgetarbetet men får det godkänt av budgetrådgivaren eller annan handläggare.
Jean Leek
12 maj 2014 07:30

Jag har lagt grunden till budgeten. Budgetrådgivaren och jag har filat på detaljer med hänsyn till HM och helhetsproblematiken. Implementerat budgetförslaget med hjälp av kurator från VUXHAB. Viktig kompetens med hänsyn till HM funktionshinder. HM får nu hjälp av boendestödet att följa hushållsbudgeten (Handla rätt och tillaga rätt). Känns skönt att vi har kommit fram till ett bra förslag tycker HM och jag. Uppföljning om en månad.
Jean Leek
19 maj 2014 18:53

Jag tycker det låter som ett exemplariskt (och snabbt) utfört jobb. Min erfarenheten från några fall är, att huvudmän efterhand kan lära sig budgetens betydelse, bli mer intresserad och rentav angelägna att följa den. Vore intressant att få höra hur det går i ditt fall. Lycka till!
bolevinson
23 maj 2014 23:48