RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Bevaka rätt/Sörja för person

Var går gränserna för ditt uppdrag som god man eller förvaltare?

Min hm har Afasi och går på utbildning via folkhögskola Afasilinje. Hms och ÖF anser att det faller under Bevaka Rätt, vilket jag anser falla under Sörja för Person eftersom det handlar om att "berika" huvudmans fritid och träna upp kognitiva förmåga. Detta är inget Regionen/kommunen står för. Någon som har en åsikt?
pernilla
13 mar 2014 18:08

Svaret är inte självklart då det är en fin linje mellan de två delarna. En avgörande faktor är dock varför din huvudman går denna utbildning. Om du har hjälpt honom att söka den för att han ska få en utbildning som han senare kan jobba med så skulle jag säga att det ligger närmare bevaka rätt. Om det dock är en "fritidsutbildning" som HM deltar i för att aktivera sig så är det mer av sörja för person. Jag anser också att det spelar roll om det är en heltidssysselsättning eller en kurs som HM deltar i vid regelbundna tillfällen tex en kväll eller en dag i veckan. Ju mer tillfällig den är desto troligare att det ligger inom sörja för person. Dessa två faktorer i kombination med blir det som avgör.
Linda Fröström
18 mar 2014 08:41

Det visar sig mer och mer att INGEN kan dra det skarpa strecket mellan Bevaka Rätt och Sörja för Person.
Varken lagstiftarna, juristerna, ÖF eller gode män/förvaltare.

Min tolkning är: Ta inga uppdrag om inte Sörja för Person ligger med i uppdraget.
Det är inte bara för att vi tappar arvodet för det vi i praktiken känner oss tvingade att göra.
Det är även för att vi får så svårt att i efterhand försvara oss om vi "trampar över gränsen".
EveSve
18 mar 2014 17:18

Ofta finns det ju inget "givet" svar på om en viss åtgärd ingår i uppdraget eller inte. Gränserna mellan de tre uppdragstyperna är flytande och ibland överlappar de varandra. Men det är i första hand den gode mannen, som själv skall avgöra om åtgärden ifråga ingår i uppdraget. Om du som god man anser det, så fullgör uppgiften. Om inte, kan du förstås fullgöra den ändå, men då inte som en del av uppdraget. Sen kan någon ha en annan åsikt om det du gör, men då får du försvara det. Det är trots allt den gode mannen som fått förtroendetuppdraget och därmed också bör ha tolkningsföreträdet.
bolevinson
20 mar 2014 09:57

Tänk vad jag håller med er:) men fick något nyttigt med mig där, att inte ta uppdrag om inte sörja för person är med. Fick även bekräftat att jag har tänkt rätt!!
pernilla
26 mar 2014 18:00