Beslut för huvudmannens räkning - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Beslut för huvudmannens räkning

Var går gränserna för ditt uppdrag som god man eller förvaltare?

Jag är förvaltare åt en person som i stort saknar egen beslutsförmåga. Kan du ge några exempel på situationer som är för personliga eller ingripande för att jag ska kunna ta beslut för huvudmannens räkning.
Jean Leek
28 sep 2010 20:28

Denna fråga passar bra in i dessa valtider! Här kommer några exempel;Att rösta är en enskild privat angelägenhet som ingen annan får lägga sig i, huvudmannen får själv bestämma om han/hon vill gifta sig, var han/hon skall bo (en förvaltare kan inte tvångsvis flytta någon), sjukvårdande behandling, religion.
Anette Strömblad
28 sep 2010 20:34

En förvaltare får förvisso inte "bestämma" var en huvudman ska bo, men huvudmannen får inte heller ingå eget avtal med hyresvärd. Det förekommer ju ofta att huvudmän som har förvaltare inte har realistisk syn på vad de själva klarar av, och då får man ha samtal och/eller samarbete med läkare för att finna en bostad som är lämplig till sin huvudman.
Tommy Ekman
13 feb 2015 13:16