RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Försäkring för icke medlem

Isabelle WesterlundHär kan du ställa frågor till Isabelle Westerlund, RFS ombudsman inom godmansområdet.Jag är förvaltare och vill gärna ha en kris- och olycksfallsförsäkring och en extra
skydd mot eventuell förmögenhetsskada. Jag är inte medlem i en lokalförening ansluten till RFS. Hur gör jag då?
Carina Landfelt
06 okt 2010 15:19

RFS har ca 85 lokalföreningar runt om i landet. Av dessa är många godmans-och förvaltarföreningar. Du vänder dig lättast till den lokala föreningen för att teckna medlemskap.

Om det inte finns någon förening på orten där du bor har du möjlighet att bli individuellt ansluten till riksförbundet. Medlemsavgiften för en individuell anslutning är 500 kronor per person och år och gäller per kalenderår från januari till och med december.

Om ni är flera gode män eller förvaltare på en ort där det inte finns en lokalförening kan ni även välja att starta en egen förening. Du är välkommen att kontakta oss på kansliet för att få material och information. Vi hjälper dig att komma igång med en förening inom ditt uppdrag eller på din ort.
isabelle westerlund
06 okt 2010 16:27