Att för HM redovisa saldo - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Att för HM redovisa saldo

Här behandlas gränsdragningar för vad en förvaltare har laglig rätt till.

Frågan först: Har jag som förvaltare skyldighet att redovisa HM hans ekonomi, eller låta honom få ett månatligt kontoutdrag från banken?

Om detta bara skapar ett sug med flertalet initiativrika förslag på utgifter för att komma åt mer egna medel?

Om HM sedan länge visat sig inte kunna budgetera/förstå att spara undan medel till oförutsedda utgifter?
Hannu
13 maj 2016 09:49

Har fått svar från erfaren kollega:

GM: skyldig att redovisa
FV: inte skyldig

Kontoutdrag aldrig skyldig.
Hannu
13 maj 2016 13:14

Jag har inte samma uppfattning. Huvudmannen har rätt att ta del av de handlingar som rör godmanskapet/ förvaltarskapet och som förvaras hos överförmyndarnämnden. En sådan rätt har även huvudmannens make/sambo och de närmaste anhöriga.

Jag ger inte kontoutdrag varje månad men en gång per kvartal om huvudman under förvaltarskap vill och förstår. Huvudman har rätt att få ut kontoutdrag från bank genom att besöka banken, dessutom.
Tommy Ekman
03 jun 2016 15:46

Min HMs bank nekade HM kontoutdrag vid bankkontorsbesök (vi talar förvaltarskap här). "Det ska förvaltaren ordna" var deras besked till HM.

Ja, hos ÖFN kan HM m.fl. närstående söka föregående års redovisning, inklusive alla handlingar, både HM med god man och med förvaltare. Men detta är då historiska uppgifter.

HM har aldrig efterfrågat detta men när han nyligen bett om saldo har jag muntligen redovisat det - med följande flertalet innovativa förslag på vad HM behöver dessa medel till. En "vän" till HM har anmält förvaltaren till ÖFN för försummelse, och har efter flertalet burdusa påstötningar om kontoutdrag även hotat polisanmäla för detta. Jag fruktar att HM utsätts för försök att få ut medel som sedan andra skulle kunna hjälpa till att använda...
Hannu
17 jul 2016 00:58

Huvudman har rätt att få ta del av redovisning, och kontoutdrag. För alla mina huvudmän (förvaltare) sänder ju banken ut dubbla kontoutdrag var kvartal. Då går man igenom kontoutdraget med sin huvudman tänker jag. Om någon försöker komma åt pengar är det kanske lämpligt att du visar kontoutdraget för huvudman men markerar att du bedömer att det är du som bevarar dem i en pärm för huvudmanssäkerhet.

Låt vännen anmäla. Det kommer de inte långt med!
Tommy Ekman
18 jul 2016 17:10

Efter några enträgna frågor om man är SKYLDIG eller BÖR redovisa skriftligen till HM dennes ekonomi, så har svar från ÖFN ankommit: "Du har gjort alldeles rätt när du har muntligen redogjort aktuell situation vad gäller ekonomin. Du har ingen skyldighet att redovisa till någon annan än överförmyndaren. Du kan alltid ”komma undan” med alla sådana krav från HM och andra genom att informera dem om detta så de får vända sig med frågor till oss. VI kan ju, efter sedvanlig sekretessprövning, skicka kopia av senaste årsräkning till HM per post".
Hannu
07 aug 2016 20:19