RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

skulder i förteckning, men redan betalt...

Här är det meningen att man ska diskutera förvaltning av egendom.

Jag har hittar skulder från mars i år (det är nu augusti) bland HM's papper och varit i kontakt med fordringsägaren. Det är dock inga problem att betala dessa skulder direkt, pengar finns. (Jag har redan skickat betalningsuppdraget.) Behöver jag då fortfarande redovisa dessa under "skulder" i tillgångsförteckningen?
Ronnie
04 aug 2015 11:47

På tillträdesdagen som GM så redovisar jag de då kända skulderna. Det brukar "droppa in" skulder under de första månaderna. De tar jag upp vid årsslutet om de finns kvar.
Jean Leek
04 aug 2015 13:49

De skulder som finns (fanns), har tillkommit genom att Hemtjänsten (som till nu har skött ekonomin) saknat underlag eller inte kunnat genomföra utlandsbetalningar.
Ronnie
05 aug 2015 12:24

Jag har alltid redovisat de skulder som finns anordnadedatum (tillträdande om det är byte av ställföreträdare). Man har ju en viss tid på sig att lämna tillgångsförteckning och de skulder jag hittar under den tiden redovisar jag. De som jag "hittar" efter tillgångsförteckning lämnats, noterar jag vilket datum jag "hittat" och lämnar i årsredovisning.
Tommy Ekman
06 aug 2015 09:43

Om man får reda på fler gamla skulder efter det att förteckningen är inlämnad är det också bra att meddela detta till överförmyndaren, så att de har vetskap om detta. Den officiella redovisningen av detta lämnas vid nästa års/sluträkning.
Linda Fröström
10 aug 2015 11:18

I tillgångsförteckningen ska de skulder som finns vid datum för uppdragets anordnande (beslutsdatum) redovisas, Ronnie. Att du senare betalar dem har inte med den saken att göra.
Tommy Ekman
12 aug 2015 09:18

Jovisst, men sådana skulder ska bekräftas av uppvisande av verifikat.
I mitt fall har jag vissa problem med det. En skuld är privat och jag hade bara en muntlig uppgift från HM att gå efter, tills jag hade ringt runt till halva telefonkatalogen innan jag hittade rätt person... En annan skuld var en vägföreningsavgift, där det enda beviset för att skulden finns/fanns, var ett inbetalningskort, utställt på en annan person. (Inte heller min egen vägförening skickar ut en fullständig faktura.) Det tredje exemplet var det enklaste, en faktura skriven på finska...
Nu är alla dessa skulder betalda, och jag väntar bara på ett papper (på finska) som visar taxeringsvärdet (eller något liknande) för en fastighet, sedan skickar jag in tillgångsförteckningen. Om verifikaten duger till ÖFN, återstår att se...
Ronnie
26 aug 2015 13:18

En not om "Muntlig uppgift från HM" var uppenbarligen fullt tillräcklig för min ÖFN! :)
Ronnie
09 sep 2015 10:58