RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

felaktiga fakturor

Här är det meningen att man ska diskutera förvaltning av egendom.

Det verkar bli allt vanligare med felfaktureringar. Som god man kan det kanske vara svårt att hålla reda på alla inköp, som görs av huvudmän och boendepersonal och fakturor saknar ibland tillräcklig specifikation. Idag fick jag en faktura, som var adresserad till min huvudman men egentligen rörde en helt annan person (vilket inte framgick av texten). Företaget ifråga hade råkat skriva fel kundnummer och det var nära att jag betalade fakturan, eftersom boendepersonalen hade aktualiserat ett köp av det slaget för en tid sedan. Även i den offentliga förvaltningen görs fel emellanåt. Som paradexempel brukar jag anföra fallet med en flera hundra kronor för hög hyra för en lägenhet i ett gruppboende, vilken dessutom ivrigt försvarades av enhetschefen ifråga, innan saken slutiligen blev utredd. Alltså en av kommunen begärd, ackumulerande överkostnad, som idag skulle ha uppgått till ca 50.000 kr! Jag tänker också på alla beräkningar av sociala avgifter, som ibland är nog så komplicerade.
Men vi har ett ansvar för den ekonomiska förvaltningen och det kan bli svårt att försvara betalning av felaktiga fakturor. Så mitt råd är att kolla fakturorna lite extra noggrant, innan ni betalar dem.
bolevinson
18 mar 2014 10:54

Känns som man ska vara en hök i allt, fick en faktura från ett inkasso företag som påstod att min huvudman hade en skuld, nu var det tack o lov uppenbart att det var fel med tanke på att huvudman precis var klar med skuldsanering. Inkassoföretaget avskrev skulden med vändande post.
pernilla
26 mar 2014 18:05

Ja Pernilla, det är nog så. (O)lustigt nog så hände mig detsamma häromdagen. Krav från en vårdcentral för uteblivet besök hade gått till inkasso och vidare till Kronofogden, som ett halvår senare tillställde hm ett förläggande på 8-dubbla besöksavgiften. Inga som helst påminnelser under tiden, varken till honom eller mig. Vid kontakt visade det sig, att besöket avbokats i korrekt ordning och att landstinget förmodligen hade ett systemfel i betalningsrutinerna. Alla krav återtogs omedelbart men Kronofogden ville ändå ha delgivningskvittot återsänt med bestridande och förklaring, Alltså en massa arbete och dessutom oro för huvudmannen alldeles i onödan. Så håll ögonen öppna efter fel i både fakturor och krav.
bolevinson
03 jun 2014 14:54