RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

"bankomatkort"

Här är det meningen att man ska diskutera förvaltning av egendom.

Bankerna slutar med kontanthantering på fler och fler kontor. Vi har många huvudmän som vi måste lämna kontanter till, antingen direkt till huvudmannen eller till personal på boende. För att klara detta även fortsättningsvis behöver vi nu plastkort kopplat till transaktionskontot som vi disponerar. Och då visar det sig att banken kräver att jag antingen har huvudmannen med mig till banken eller en fullmakt från h-mannen. Oftast är inget av dessa alternativ genomförbara. Det är som vanligt olika mellan bankerna, detta har blivit aktuellt på Swedbank. Nordea erbjuder oss bankkort. Handelsbanken tror jag har samma krav som Swedbank. SEB undviker jag i alla lägen.
Har ni råkat ut för detta? Hur har ni gjort? Ska vi byta bank till den som fortfarande har pengar på kontoren?
Elizabeth
31 okt 2011 20:23

Spörsmål som jag tar med mig till den referensgrupp jag sitter med i angående banker och tillgänglighet för personer med funktionshinder. Kontanter eller kort, både och måste gå att hantera på ett rimligt sätt.

Jag behöver veta mer om det här - berätta! Vad är det som är problematiskt i kontakt med banker?

Karin, informatör RFS
karin
15 nov 2011 13:53

Jag har lyckats kringgå detta och det med ett förslag från en banktjänsteman på Swedbank, nämligen genom att få utfärdat ett kort i mitt namn knutet till huvudmannens transaktionskonto. Om detta är möjligt i andra banker vet jag inte.
Gunnar Andersson
16 nov 2011 09:27

Även jag har fått uppmaning att ta Hm med mig för att öppna nytt konto på SHB. Jag undrade då om de var beredda på att få in sängen också! Då fick jag kontot. Men av de banker jag har att görmed så är hittills SHB trevligast och har bra redovisningssystem. Har fått reda på att SEB ej har någon form av registrerings-möjligheter för oss GM/F därför måste man ha registerutdraget med när man går dit. Men man ska veta att det finns kontor som inte litar på registerutdraget en i orginal. I de fall (de flesta) jag inte fått kort eller något enkelt sätt att hämta ut Hms kontanter så gör jag faktiskt så att jag överför Gms slant till mitt kort och löser ut direkt. Kan ej göra annat om jag inte ska åka runt i Roslagen och i Stockholm med omnejd för att finna kontantkontor. 1 till 1½ timme på kontantkontor är inte heller något som attraherar mig. Till Karin vill jag meddela att jag kan berätta om Gm som har blivit förnedrad och kränkt vi disken på en bank, Gm fick ta med sig vittne för att kunna genomföra sitt uppdrag. Den här problematiken är snart inte bara ett storstadsfenomen så det finns starka skäl att ta ett grepp om hur GM/F och bank ska mötas för att vi ska kunna på ett säkerställt sätt kunna sköta vår uppdrag.
ingrid gutemyr
16 nov 2011 12:15

Med tillgång till internetbank är det absolut enklast att göra som du beskriver; ta ut pengar på sitt eget konto och föra över pengar dit från huvudmannens konto på en gång. Man slipper ett extra plastkort som kostar pengar för huvudmannen och som bankerna uppenbarligen inte gärna vill utfärda. En del överförmyndare gillar nog inte att man gör så men är det någon som har erfarenhet av att överförmyndaren säger tvärt nej?
Anders Lindblom
06 dec 2011 00:44

Tackar, tackar, jag noterar och följer konversationen. Jättebra om vi får in exempel på tillfällen i kontakt med bankerna som fungerar väl och det som eventuellt behöver förbättras.

På vilket sätt drabbas huvudmännen av avgifter, rent konkret? Vad kostar det om den gode mannen väljer kontant hantering över disk, respektive nätbank, respektive fylla i räkningar och skicka in i ett kuvert?
karin
07 dec 2011 14:02

Det är mycket dyrt att betala över disk själv avstår jag från att sköta hms betalningar på så vis för som det sagts mig så kan varje avibetalning kosta 60kr att skicka alltså per styck. Ej försvarbart att betala så. Kriget för att få möjlighet att betala över internet har jag tagir men som sagt det är krig innan man får kontot. Sedan är det så att Swedbank och SEB samt Nordea tar ut kostnader för att man har internetkonto att betala över. Här kan man tycka att det egentligen är oskäligt för arbetet med registrering sker av annan person än bankman. Dessutom tar t ex Swedbank ganska mycket för de tjänster de erbjuder så den bankens ska nog undvikas. Som det nu blivit är det dags för en samordnad insats att med utredning hur God man och Förvaltare skall på ett förtroendefullt sätt kunna sköta sina uppdrag. Det ska inte bara vara personer i en sådan utredning som är långt ifrån kunskap hur det är att vara god man/förvaltare utan DET SKA FINNAS MED DE SOM ÄR I SÅDAN VERKSAMHET IDAG! Förr fanns det referensgrupper varför finns de inte idag!
ingrid gutemyr
15 dec 2011 16:17

En komplettering: Swedbanks internetbank kostar inget för huvudmannen om ställföreträdaren använder sitt eget avtal. Man kan visserligen inte göra precis allt utan måste i praktiken använda telefonbanken också nån gång ibland (kostar inte heller något) och hålla reda på några saker själv men det fungerar fullt acceptabelt. En fördel är att man kan arbeta med flera huvudmäns konton i samma påloggning.
Anders Lindblom
25 jan 2012 00:01

Nu har jag fixat bankkort på alla de öppna konton jag disponerar åt mina huvudmän. Både i Swedbank och i Handelsbanken. Nästan samtliga är förvaltarskap och det var inget problem, men även godmansskapen fixade klok banktjänsteman. Liten ort, personlig service. I detta fallet är det orten Bjästa!
Det oroar mig att en del ställföreträdare använder egna konton för huvudmannens affärer! Det är inte tillåtet ens för en kort stund. Och överförmyndarna ska säga tvärt nej till allt sådant.
Elizabeth
01 mar 2012 21:28

Får jag berätta om en lösning som fungerat utmärkt i mina uppdrag i 8 år. När jag tillträder öppnar jag (på SHB) ett transaktionskonto (T,ospärrat) och ett kortkonto (K) med anslutet lämpligt bankkort, allt i huvudmannens namn. "Privata" medel överförs sedan vid behov från T till K. oftast som stående överföring. Beroende på omständigheterna disponeras korten av huvudmannen, vårdpersonalen (som är redovisningsskyldig) eller mig själv. Jag redovisar alla överföringar i årsräkningen men inte rörelserna på K-kontona. En fördel är att T-kontots medel skyddas mot kortbedrägerier. Banken hävdar visserligen principiellt att bankkort ej får lämnas ut till annan person men accepterar att vårdpersonal och god man "hjälper till" med hanteringen. Överförmyndarnämnden har inte haft några invändningar (vill bara att kontot står med på årsräkningen utan att ingå i summorna). Däremot protesterar öfn (med rätta) kraftigt mot varje placering av huvudmans medel på konto i mitt namn, även när det gynnar huvudmannen.
bolevinson
14 mar 2012 22:41

Vad fint att det lyckades att det gick bra att få bankkort. Tänk om det var så på fler platser i Sverige och kloka förstående banktjänstemän som inte visar maktfullkomlighet bakom sin disk. Beträffande att man kan förskottera Hm sina slantar och sedan överföra förskottet till sitt eget konto måste dock vara möjligt för att i första hand har vi att tillse att det finns pengar till mat och annat hos våra Hm anser jag. Att hindra mig detta genom rigida system det går i vart fall inte jag med på. i mitt uppdrag står jag ansvarig och får om jag gör något i strid med Lagtexten även stå till svars där men då är det på anmälarens sida att bevisa att jag gjort en så grov förseelse som varit min Hm till skada. Jag tror det finns kloka överförmyndare också till skillnad från de som lägger ner verksamheter för att de ska öka vinsterna och förflytta rån risken till kunden i stället för banken.
ingrid gutemyr
15 mar 2012 18:30

Jag håller fullständigt med dig, Ingrid. Jag tänker aldrig hantera en massa plastkort i huvudmännens namn utan jag gör som du när jag köper något eller tar ut kontanter, använder internetbank och eget konto. Jag kan inte tänka mig att det finns något som helst lagstöd för de tjuriga överförmyndare som vill hindra tillvägagångssättet.
Bäumler
18 mar 2012 22:46

Jag är förvaltare åt en man som nyligen flyttat in på demensboende.
Jag hävdar att det bästa och är att personalen hanterar bankkortet för fickpengskontot.
Dom hävdar att jag ska ha kortet och komma med kontanta pengar.
Anhöriga kan inte hantera hans kort eller pengar eftersom dom då försvinner till ....
Jag påstår även att fotvård, hårklippning m.m. bör kunna ske med räkning eller betalning med kort.
Vi lever väl inte kvar på 1800-talet?

Vad säger ni andra?
EveSve
11 jul 2014 11:14

Hej EveSve! Jag tycker som du, att man självklart skall utnyttja de moderna systemen maximalt och ägna tiden åt de viktiga sakerna. I min kommun verkar det vara standard att personalen sköter bankkorten. Men på ett av "mina" boende fick häromåret enhetschefen för sig, att de inte skulle hantera kort längre. Jag kunde ju inte tvinga dem utan blev tvungen att "springa" med kontanter. Hans efterträdare tyckte det var bättre med kort. Nu har min HM tom ett särskilt kort för alla färdtjänsterna, vilket uppskattas av personalen. En del personal använder gärna kortet vid köp i butiker. Fönsterputs och fotvård får jag oftast faktura på. Däremot är det inte alla företag, som har kortterminal med sig, även om det börjar bli vanligare.
bolevinson
11 jul 2014 19:49