Värde bostadsrätt - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Värde bostadsrätt

Här är det meningen att man ska diskutera förvaltning av egendom.

Vilket värde skall tas upp i huvudmannens balansräkning för innehavet av en bostadsrätts?

1) Föreningen är så pass belånad att värdet är NOLL om man tillämpar andelstal utifrån bostadsrättsföreningens egen balansräkning.

2) Få och ganska spridda försäljningar ger ett osäkert, genomsnittsligt marknadsvärde per kvm att omsätta till bostadsrätten?

3) Anlita en mäklare (eller kanske t o m tvåmäklare) för värdesättning?

Alf
Alf
02 feb 2014 21:37

Du behöver inte ta upp något värde alls eftersom bostadsrätter inte har något taxeringsvärde och det knappast är din uppgift att leta reda på ett marknadsvärde.
Anders Lindblom
20 feb 2014 01:06