RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Syns det vem som gör vad?

Här är det meningen att man ska diskutera förvaltning av egendom.

Vilka banker tillåter att den gode mannen och hvudmannen har två olika dosor att göra bankärenden med, där det tydligt syns vem som har gjort vilken transaktion? Uppdraget är ju "tillsammans med" inte sant. Då vill man väl kunna visa för överförmyndare och andra vem som tecknat avtal osv?
karin
07 dec 2011 14:06

Jag tycker inte att det låter som en bra idé att ha två dosor kopplade till samma kund. Är huvudmannen så pass insatt att han kan hantera en internetbank behöver han förmodligen ingen god man eller också behöver han en förvaltare istället. Jag har erfarenhet av två fall där både jag och huvudmannen hade en dosa (båda fallen i Swedbank som alltså tillåter förhållandet) men inget av dem fungerade bra och båda blev så småningom förvaltarskap och då spärrar banken automatiskt huvudmannens dosa omedelbart.
Anders Lindblom
11 dec 2011 23:24

Bra synpunkter och exempel. Jag vill gärna ha mer tankar om det här. Finns det fall med "godmanskap" där hvudmannen klarar av att sköta om sina ärenden på internetbanken. Där den gode mannen mest har en rådgivande och stödjande roll?
karin
12 dec 2011 11:32

Klarar huvudmannen av att göra sina bankärenden själv borde inte "Förvalta egendom" ingå i uppdraget och då borde inte heller den gode mannen ha rätt att komma åt huvudmannens konton. Fast jag antar att det är ganska ovanligt med sådana uppdrag och skulle man gå till banken med sitt registerutdrag skulle de säkert inte läsa så noga utan ge gode mannen åtkomst till kontona. Rent teoretiskt alltså; det finns ju ingen anledning för gode mannen att lägga sig i om det inte ingår i uppdraget.
Anders Lindblom
12 dec 2011 12:04

Jag har en sådan huvudman som i stort sett kan och förstår att göra sina bankärenden sjäv. Men det är jag som har hand om bankens koddosa för betalningar av räkningar på Internet. Huvudmannen har tillgång till alla sina konton och till Telefonbanken där han kan göra överföringar mellan olika konton. Hm har också ett bankkort där han tar ut sina fickpengar, ibland lite för mycket i mitt tycke. Men han vill ändå ha kvar god man som en trygghet eftersom han lider av olika sjukdomar. Problemet i dag är att Hm urholkar sitt kapital och har svårt att ändra sina konsumtionsvanor. Har talat med ÖF om problemet men hon vill att jag ska försöka förmå Hm att spara och inse att det håller inte i längden att ta ut mer pengar än vad han tjänar.
LarsL
03 jan 2013 11:30

Jag öppnar som standard två konton för varje uppdrag: ett huvudkonto för transaktioner och ett kortkonto för kontantuttag. Det görs en budget och "månadstilldelningen" bestäms. Beloppet överförs som stående överföring från trans-kontot till kort-kontot på bestämda dagar (allt från 1 gång/mån till dagligen). Kortet innehas allt efter omständigheterna av huvudmannen, vårdpersonal eller mig själv. Ev extrauttag begärs via tel och verkställs av mig via internetbank. De flesta huvudmän som själva är "bank-kapabla" har accepterat och hållit sig till denna ordning. I några få fall har jag fått tillgripa lite exceptionella lösningar. /Bo L
bolevinson
06 jan 2013 19:47

Intressant tråd!

Jag har en HM där ett barnbarn (det enda) har fullmakt på banken. Barnbarnet bor utomlands och har därifrån ingen access till kontona. Vid besök i Sverige har han tillgång till dem, och jag känner att jag kan lita på att han då agerar för sin farfars bästa. Syns det inte direkt i kontoutdraget att det är just barnbarnet som utfört transaktionen, så kan jag få tillgång till bankens loggar som visar vem som gjorde transaktionen.
Ronnie
13 feb 2017 20:06