RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Sparande till HM

Här är det meningen att man ska diskutera förvaltning av egendom.

Min huvudman blev bostadslös för ett år sedan. HM bodde hos sina syskon och andra vänner. Under den tiden blev det pengar kvar på kontot eftersom jag inte kunde betala ut hyra för HM då jag inte kan få några kvitton på de betalningarna då de HM bott hos hade bostadsbidrag och ville ha hyra utan kvitto. HM bostadsbidrag upphörde ju också. HM hade heller ingen hemförsäkring eller elkostnad. När HM flyttade ut från senaste lägenheten hade HM sålt alla sina möbler och övrigt bohag utan min vetskap. HM tjatade hela det här sista året om att få de "överblivna" pengarna att roa sig för och använda fritt men jag nekade det eftersom allt skulle behövas köpa nytt när HM fått bostad igen. Nu den1:e november flyttade HM in i en ny bostad. Då hade HM sparat ihop ca 25 000 kr inkl. ett bostadsbidrag som kommit en månad efter att HM flyttat från senaste lägenheten och som ska betala en del av hyran i nya boendet då bidraget kommer i efterskott. HM blev rasande och ansåg sig haft rätt att få ut de pengarna under det bostadslösa året. Jag hävdar att den uppgjorda budgeten skulle hållas eftersom HM inte skulle få ett nytt utflyttningsbidrag då HM sålt alla sina tillhörigheter två ggr förut och då fått pengar att rusta de nya lägenheterna med. HM skulle inte få något mer bidrag och HM lever på existensminimum eftersom skuldsanering pågår. HM kontaktade sitt förra familjehem som höll med HM att jag gjort fel och gav HM rådet att anmäla till Överförmyndaren som hänvisade till RFS som rådde henne att takontakt med jurist eftersom den som svarade på RFS sa att jag inte fick hålla inne pengar på detta vis. Juristen gav HM rätt och skulle hjälpa HM så att jag inte skulle få ha uppdraget kvar. Nu har HM utrustat sitt nya boende och pengarna räckte inte till allt HM behövde/ville ha. Om jag inte hade sparat dessa öronmärkta pengarna utan betalt ut till nöjen mm. hade det inte funnits ett öre kvar till bohag då HM har många utgifter som inte går att lägga in i en budget som läkarbesök, resor till läkare, mediciner som inte omfattas av högkostnadsskyddet och akutläkarbesök och inte minst uteblivna läkar/tandläkarbesök som HM ordnat tider till själv utan min vetskap. Jag har meddelat både tandl. och läkare att tiderna ska komma skriftligen till mig men HM lyckas ändå ha 2-3 uteblivna besök varje månad. Nu känner jag mig trött, sliten och misstrodd och vet inte hur jag ska orka vidare med detta uppdrag. HM borde bo på boende och har så gjort men trivdes inte där så på ett år bodde HM på boendet i sammanlagt 4 nätter. Efter ett år fick HM inte detta LSS- boende beviljat då det inte utnyttjades ansågs HM inte ha behov av det. Innan dess bodde HM i familjehem som uppbar högsta arvode och omkostnadsersättning enl. kommunförbundets rekommendationer för uppdraget och detta är nästan ett heltidsuppdrag.
imsevimse
23 nov 2014 22:58

Puh...vilken soppa!
Jag förutsätter att du är förvaltare, annars kan du inte hålla inne med pengarna utan HM godkännande.
Det låter som att det är dags att lämna uppdraget.
Det sitter lång inne att avsäga sig uppdragen och lämna våra HM i sticket men någonstans måste även vi dra gränsen.
EveSve
23 nov 2014 23:45

Man måste beundra alla, som liksom imsevimse kämpar med omöjliga uppdrag. Det är naturligtvis en brist i regelverket, att det saknas bra rutiner för hantering av omöjliga uppdrag. Ett godmansförordnande bygger på samtycke, men när samförståndet upphör, försvinner ju grunden för uppdraget. Att få det omvandlat till fösvaltarskap är inte alltid möjligt och oftast en omständlig procedur. Att få socialförvaltningen att påta sig ett större ansvar är inte heller alltid möjligt. Och under den tiden hinner många olyckliga transaktioner företas. som hastigt förvärrar läget. Det borde finnas en ordning, som mycket snabbare kan befria en god man från ett omöjligt uppdrag. Att gode män skall anstränga sig för att lösa alla uppkommande vardagsproblem är givet, men någonstans går gränsen för det möjlga och då skall man som god man inte behöva känna dåligt samvete, för att man kommer till korta eller överger sin huvudman. Här har övermyndarna ett tydligt ansvar. Deras tillsynsuppgift borde omfatta en bättre uppföljning av komplicerade fall och ett snabbare ingripande, när en godmansuppgift blir omöjlig.
bolevinson
24 nov 2014 12:28

Jag instämmer i stort med det Bo Levinsson skrivit. Och sådana ärenden får man ibland. Men ibland räcker det då inte ens med väl fungerande överförmyndare (ÖF) som tar sitt ansvar.

I ett ärende av liknade art där man, för enkelhetens skull, kan säga att huvudmannen (HM) har en funktionsstörning (samt somatisk sjukdom) som gör att HM agerar som ”rättshaverist” av värsta slag. Förutom det som anges av ”imsevimse” – försökte många gode män hjälpa under åre som gått. Den ena efter den andra beslöt begära sig entledigad eftersom HM inte är det minsta samarbetsvillig. Entledigade som dessutom ledde fram till att HM ansåg att det då blev fler och fler ärenden att överklaga.

Jag antog utmaningen att ta ett ställföreträdarskap när ÖF menade att det skulle omvandlas till förvaltarskap (FV) omgående. Ett tungt vägande läkarutlåtande gav stöd till att det borde vara FV, och ärendet gick till domstol. I tingsrätten (TR) utspelades något som väl närmast kan liknas med ”cirkuskonster” och HM och hens ombud motsatte sig förvaltarskap. ÖF:s utredningar och läkares ord var inget värda. Man beslöt istället att helt avsluta ställföreträdarskap (GM) och ingen FV förordnades. Nå, då blev det till att göra sluträkning och lämna in alla handlingar. Sluträkningen godkändes utan anmärkning och arvode betalades ut. Döm om min förvåning när det tre (3) månader senare kom en dom från hovrätten (HR), som upphävde TR:s beslut. Detta innebar att jag skulle återinträda som GM, utan att ha blivit tillfrågad. Jag har inte ens varit informerad om att ärendet drogs i HR. Och jag har ju entledigats av Öf…? Det ska bli mycket spännande att se hur man löser detta. Jag förmodar ju att ärendet vandrar vidare till högre instans.
Tommy Ekman
24 nov 2014 14:08

Jag vill förtydliga att RFS inte ger råd och stöd till andra än de som är medlemmar i förbundet. När vi får in frågor från andra så kan vi ge viss allmän information men oftast hänvisar vi dem vidare till var de kan hitta svar.

Angående Tommys ärende i domstol så är det korrekt att ärendet avslutades och sluträkning gjordes, även fast ärendet överklagades. Om det som sedan hänt i detta fall händer är det ett nytt godmanskap som anordnas (med skyldighet att lämna förteckning etc). Det är dock fel att ÖFM inte meddelat ställföreträdaren att överklagan ska göras. För att du ska kunna förordnas igen, krävs ditt samtycke, så hovrätten har gjort fel om de förordnat dig utan ditt medgivande. Det finns möjlighet att godta detta i efterhand, men det är ingen skyldighet att göra det.
Linda Fröström
24 nov 2014 14:40

Även om det oftast inte är så här illa så kan uppdragen ibland vara mycket svåra.
Jag håller med bolevinson att ÖF borde ta ett tydligare ansvar och följa upp komplicerade fall och göra ett snabbare ingripande, när en godmansuppgift blir omöjlig.
Att vara GM/FV är ett ensamuppdrag. Vi har ingen chef som stöttar oss, vi har inget skyddsombud utan vi står helt ensamma när problem uppkommer och i västa fallaccelerera. Våra huvudmän är många gånger människor med mycket stora problem.
I professionella yrken som möter människor med stora problem är handledning en självklarhet för att inte ta på sig och bära klientens problem, vilket kan leda till egen sjukdom.
Vilka möjligheter har vi GM/FV att få stöd i form av handledning när vi börja må dåligt?
Är det enda valet att vi avgår som GM/FV?
Johannes
25 nov 2014 09:46

Tack för alla svar. Känns mindre ensamt nu när så många svarat. Jag skrev aldrig att jag är FV till HM. Började för ca 4 år sedan som GM och HM sa upp mig men blev då dömd till att ha FV så mitt uppdrag fortsatte men nu med mer att säga till om. Tyvärr fortsätter HM att handla på nätet. Idag berättade HM att hen beställt pysselvaror till jul för ca 6000 kr och julklappar (kläder) till sin som bor i familjehem för 600 kr. HM gör det för att straffa mig???? HM fattar inte att det är sig själv det slår tillbaks på. HM har nu bott i en månad i sin nya lägenhet och nu försöker HM hyra ut lägenheten i andra hand för att få mer pengar att rör sig med. Dessutom bor HM inte själv i lägenheten sedan en vecka tillbaks utan en kamrat till HM bor där nu. HM lyssnar inte när jag säger ifrån att HM inte får göra så och att HM har ansvar för vad som händer i lägenheten. Om HM blir av med även denna lägenhet kommer HM med all sannolikhet inte att få något nytt kontrakt. Då har HM gjort bort sig i tre kommuner. Skuldsaneringen är inget värt för HM och hen väntar bara på att de resterande knappt 4 åren ska gå så hen kan börja handla igen. Idag fick jag också bekräftat att HM sprider falska rykten om mig och mitt liv. T.o.m till mitt barn på 9 år och hens kompisar. Vi bor i en liten by där alla känner alla, men barn förstår ju inte vad det beror på att HM ondgör sig så mot mig. Nu kommer jag att begära att få avsluta detta uppdrag för jag ser det som omöjligt att fortsätta.
imsevimse
01 dec 2014 19:13

Jag tycker du gjorde alldeles rätt i att avsluta ditt ärende för även om din huvudman är sjuk, finns det gränser för vad man ska behöva ta!
Malin
09 feb 2015 22:48