RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Gammalt märkligt uppdrag.

Här är det meningen att man ska diskutera förvaltning av egendom.

HM född 1885 och död 1912. Inga arvingar. När det blev aktuellt med försäljning av gemensamhetskogen i Dalarna 2010 så visade det sig att db. kvarstod som ägare. Efter ÖF godkännande så deltog jag som GM vid försäljningen. Fastigheten såldes och min HM:s db fick sin del av försäljningssumman. Det var en betydande summa så när jag fått mitt arvode så fanns mycket pengar kvar. Allmänna arvsfonden tänkte jag. Men nej – Allmänna arvsfonden får inte ta emot pengar från personer som avlidit så tidigt. Dåvarande ÖF lovade att ta hand om detta men inte funnit någon lösning. Frågan är: Vem har rätt till pengarna?
Jean Leek
15 sep 2014 18:58

Jag kan låna ut ett kontonummer dit pengarna kan gå :-)
Skämt åsido, det är nog ett av dom märkligaste regler jag hört talas om.
Går det inte att skapa en fond för pengarna som utnyttjas för våra "fattigpensionärer"?
Annars får det väl bli ett fall för vår jurist - Linda?
Hoppas den slutgiltiga lösningen presenteras här sen!
EveSve
16 sep 2014 09:31

Svar från aktuell överförmyndare 2014-09-17
Ja, tydligen så har den kompetensen tidigare även saknats hos överförmyndaren. Jag har dock kontaktat en rättslig specialist på Skatteverket och talat om sådana här typer av ärenden och vi har kommit fram till att den nye gode mannen får ta i uppdrag att försöka släktforska fram en eller flera arvsberättigade personer som kan få rätt till pengarna. Den gode mannen kan göra det själv eller hyra in den hjälpen från någon professionell släktforskare. Man får sedan betala av medlen som finns på kontot. Man får fortsätta söka så länge som pengar fortfarande finns kvar att fördela men när pengarna är slut så kan ärendet avslutas.
(Att vara god man ger många gånger en bred kompetensutveckling)
Jean Leek
18 sep 2014 10:24

Gemensamhetskog står det och då finns det väl fler ägare. Som har skött skogen sedan 1912 utan att reagera på att det hängde med ett herrelöst dödsbo?? Under den tiden lär det ha uppstått fler dödsbon och arvsskiften också?? Och skatteverket har inte reagerat? Varför blev du godman för denne döda huvudman?
Elizabeth
22 okt 2014 21:29

Jag blev GM i samband med att samtliga ägare i denna gemensamhetsskog beslutade sig för att sälja sina andelar. Vad som hänt historiskt fann jag ingen anledning till att ifrågasätta. Jag kan tänka mig att det har varit svårt att få samtliga delägare att ta beslutat att sälja. Den s.k. omarroderingen har gått långsamt i Dalarna.
Jean Leek
23 okt 2014 06:47