RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Förvaltaren blir överkörd.

Här är det meningen att man ska diskutera förvaltning av egendom.

Jag fick ett uppdrag som förvaltare i förra veckan.
P.g.a. mannens hälsoskäl så kom vi överens om att jag skulle besöka honom på söndagen för att sen ta tag i bank m.m. på måndagen.
I fredags så fick jag kontohandlingar från Nordea utan att varit i kontakt med dom.
I lördags så skulle huvudmannen handla med sitt kort vilket visade sig vara spärrat!
När han ringde banken så uppgav dom att det troligtvis var förvaltaren som gjort detta.
(Snacka om minskat förtroende för nyblivne förvaltaren...)
När jag ringe banken så sa supporten att jag fick vänta till måndag att reda upp det.
När måndagen kom så ringde jag rätt person och det var då kallduschen kom.
Tingsrätten hade skickat domslutet till Nordea och bankpersonalen hade på eget bevåg spärrat kortet som då givetvis inte går att öppna igen.
Den lokala banken fick beställa nytt kort men det har inneburit att huvudmannen inte haft tillgång till sina pengar på nästan en vecka.
Att han fick 800:- som plåster på såren av banken hjälpte inte akutläget eftersom han inte kunde ta ut dom!
Jodå, allting löste sig men jag vill gärna höra andras åsikt om bankens handlande.
Är det banken som ska lägga upp hans ekonomi eller är det förvaltaren?
EveSve
15 okt 2013 17:46

Jag lägger själv in första kommentaren eftersom jag fått ett svar från tingsrätten på hur banken kan ha fått uppgiften om förvaltarskapet så tidigt.
Tingsrätten skickar aldrig ut besluten till banker och "likvärdiga".
Däremot går domslutet ut som kungörelser till dom som rätt att publicera dom d.v.s. viss media. Det kan ha gått ut samtidigt som jag fick domslutet.

Så - antingen måste vi ändra tingsrättens hantering eller så måste vi vansinnigt snabba med att reda ut huvudmannens ekonomi INNAN banker gör det på eget bevåg!
EveSve
16 okt 2013 19:41

Jag lägger själv in första kommentaren eftersom jag fått ett svar från tingsrätten på hur banken kan ha fått uppgiften om förvaltarskapet så tidigt.
Tingsrätten skickar aldrig ut besluten till banker och "likvärdiga".
Däremot går domslutet ut som kungörelser till dom som rätt att publicera dom d.v.s. viss media. Det kan ha gått ut samtidigt som jag fick domslutet.

Så - antingen måste vi ändra tingsrättens hantering eller så måste vi vansinnigt snabba med att reda ut huvudmannens ekonomi INNAN banker gör det på eget bevåg!
EveSve
16 okt 2013 19:51

Märkligt förfarande med tanke på hur nog bankerna är med Förordnandet, vilket är helt i sin ordning men att spärra i förtid. Måste varit en nitisk banktjänsteman.
pernilla
07 nov 2013 17:07

Det är Nordea som använder detta förfarande och det är i de flesta fall positivt. I och med att förvaltarskapet träder i kraft så fångar Nordea upp detta och lägger till det i sina register. Det förhindrar huvudmannen att ställa till med något innan företrädaren hunnit till banken. Om man tänker sig det omvända förhållandet att huvudman hunnit "plundra" konton efter att förvaltarskapet vunnit laga kraft men innan förträdare hunnit till banken så skulle företrädaren sannolikt hävda att det finns ett förvaltarskap och banken får ersätta de belopp som tagits ut.
steffe
12 nov 2013 08:18

Vad jag vet är det bara Nordea som gör på det viset och jag tycker också att det är bra.
Anders Lindblom
26 nov 2013 10:25

Tyvärr - Steffe och Anders - så delar jag inte er uppfattning.
Att HM kanske ska ställas inför förvaltarskap vet han om långt innan det sker och kan handla "omoraliskt" i ett tidigt skede.
Om det sen är så att det kanske inte finns så stora medel att vara omoralisk med så känns det ännu mer felaktigt.
I min värld är det förvaltaren som ska ta beslutet om en vettig ekonomiplanering för HM. Inte banken.
EveSve
05 dec 2013 23:01

På EveSve:s fråga om vem som skall lägga upp ekonomin är svaret förstås förvaltaren. Han har huvudansvaret men måste självklart följa Föräldrabalkens regler om hur tillgångarna får disponeras. Enligt 14:8, 1:a st får således pengar, som har satts in hos bank, endast tas ut efter samtycke från öfn. Enligt 2:a st "krävs dock inte samtycke vid uttag av pengar som behöver hållas tillgängliga för den enskildes uppehälle" om ställföreträdaren "vid insättningen gjort förbehåll om att de får tas ut utan öfn:s samtycke." Banken har tydligen tolkat detta som att insatta pengar per automatik är spärrade. Jag tolkar lagbestämmelserna snarast så, att ny ställföreträdaren först måste ges tillfälle att göra förbehåll för det som behövs för vardagsekonomin. Fortsättningsvis har han helt klart rätt enl lag att göra förbehåll för alla insättningar, som behöver vara tillgängliga för det ändamålet. Flera av storbankerna är tyvärr alltför nitiska i sin strävan att skydda sig själva juridiskt och går längre än vad lagstiftarna tänkt sig. Men man kan ju byta bank och överföring av medel mellan banker skall enligt rättsfall inte betraktas som uttag.
bolevinson
10 dec 2013 20:01

Jag har nog samma tolkning som bolevinson.
D.v.s. att bankerna går lite väl långt innan förvaltaren hunnit kontakta banken.
Jag hittade idag (som jag inte kände till tidigare) publiceringssidan för nyblivna förvaltarärende:
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikStartIn.do
EveSve
11 dec 2013 23:35