RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Avkastning på huvudmannens pengar

Här är det meningen att man ska diskutera förvaltning av egendom.

Min huvudman har över 2 miljoner på olika bankkonton med låg ränta.
Tyvärr är huvudmannen dement, så det går inte att samråda med honom om olika tänkbara placeringar för att få bättre avkastning på sitt kapital. Jag har talat med banken Nordea som föreslår placering i en räntefond som gett över 8 procent i avkastning under ett år. Men det innebär en viss risk. Får jag som god man ta någon risk med huvudmannens pengar om HM ej själv kan besluta om placering? Jag har tidigare bara gjort fastränteplaceringar vilket ÖF godkänt.
LarsL
10 feb 2013 18:00

Gode män får utan överförmyndarens samtycke placera huvudmannens pengar i värdepappersfonder. Tänk bara på att trygghet är viktigare än en hög avkastning. Kanske kan du placera en del av pengarna i räntefonder och en annan del exempelvis obligationer som är garanterade av staten?
Sofia P
21 feb 2013 14:04

Det borde vara mer angeläget att utnyttja möjligheterna som pengarna ger för att ge huvudmannen ett så bra liv som det bara går istället för att spara till arvingarna. Även om han är dement finns det säkert saker han kan uppskatta. Ta reda på vad han önskar och skäm bort honom så mycket det går!
Anders Lindblom
01 mar 2013 00:58

Jag håller med Anders om att det viktigaste är att skämma bort huvudmannen om det finns pengar. Inte att spara pengar och så att säga lägga pengarna på hög!
Ragnar
04 apr 2013 13:14

Idag är räntan ännu lägre och jag har uppfattat det som att det är OK att placera i fonder utan öfn:s godkännande..... deras godkännande ska gälla uttaget från det spärrade konton. Men ska kommande arvingar få ha synpunkter på detta???

Om det finns flera miljoner i kapital.... tror jag inte att det är möjligt att dessa förbrukas genom att skämma bort huvudmannen.....men jag tänker att huvudmannen ska kunna få ha det som han/hon hade det före sjukdomen.... så långt det går.
Rätt eller fel
11 maj 2015 21:20

Det är ok att placera i vissa fonder utan samtycke, till exempel värdepappersfonder, men inte i nationella fonder eller special fonder. För att ta reda vilken sorts fond det rör sig om kan banken tillfrågas eller så går det att söka på Finansinspektionens hemsida
under – Tillstånd – Företagsregistret – klicka sedan på ”Visa per kategori”

Överförmyndarförvaltningen i Uppsala har tagit fram en mer detaljerad information om detta på https://www.uppsala.se/contentassets/9c09bff1c0f74787a93210d0de031427/ansokanomplacering2medinstruktioner.pdf

Om en omplacering ska göras kan det vara bra att anhöriga får yttra sig. Ställföreträdaren har dock beslutanderätten och kan även tillfråga bankpersonal som har expertkunskap om placeringar.
Linda Fröström
19 maj 2015 09:00

Min bankman säger att det är ok att flytta pengar till räntefonder och obligationer. Då dock räntorna är som de är, även på obligationer, så valde jag istället ett bankkonto med vissa villkor, pengarna ska stå inne ett år åt gången, med vissa möjligheter att ta ut dem. Något som kan strula med ett sådant konto, är att öf-spärren riskerar försvinna när kontot avslutas, så jag måste bevaka när de stängs. Min personliga reflektion är att man ska vara försiktig med obligationsfonder idag.
Ronnie
01 jun 2015 07:58