RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Skattekonto - Kronofogden

Här kan du tipsa om sånt som du gjort som höjt livskvaliteten för din huvudman. Små eller stora saker som gjorde skillnad i tillvaron.

Jag är ny förvaltare åt en person sedan 1 augusti. Den förra förvaltaren hade betalat ut arvode och även skatt och arbetsgivaravgift för 2013. Efter några veckor fick jag brev från Skatteverket att min HM var skyldig ca 6000 kr där. Det visade sig att Kronofogden hade dragit pengarna, som skulle vara för skatt och arbetsgivaravgift pga att HM har skulder hos dem. Det visade sig att deklarationen för skatt och arbetsgivaravgift hade skickats in ca 3 veckor senare än pengarna sattes in, så det fanns ingen verifikation för de pengarna. Pengar reserveras varje månad för förvaltarskapet eftersom HM måste betala själv. Nu måste jag använda de pengarna till skatteskulden och det blir svårt att kunna reservera pengar för kommande arvode, skatt och arbetsgivaravgift. HMs ekonomi är inte den bästa. Har varit i kontakt med ÖF, som aldrig hört talas om ett sådant fall tidigare. Är det någon som råkat ut för samma sak? Jag vill påpeka att man alltid måste skicka in deklarationen samtidigt som man betalar in pengarna till Skatteverket.
Marianne
14 okt 2014 10:51

Hej Marianne. Jag skulle absolut prioritera arvodet till mig som FV. Om det vore mitt uppdrag skulle jag göra en skrivelse till Skatteverket om detta. Det är orimligt om du som FV inte skulle få något arvode. Och jag tror ingen skulle ta ett sådant uppdrag. Är långsiktig avbetalning en framkomlig väg? Om skatteverket lämnar ärendet till kronofogden så tror jag att kfm prioritera att du tar ut arvode. Rapportera hur det går.
Jean Leek
14 okt 2014 14:59

Enligt uppgift från Kronofogdens kundservice, tar KF hänsyn till godmansarvodet, när de gör utmätning. Men de måste få en framställning om saken. För redan beslutat arvode är det ju bara att bilägga arvodesbeslutet men även avsättning för kommande arvode skall beaktas enligt uppgiften.
I ett liknande ärende för flera år sedan beslutade min ÖFN att ta arvodeskostnaden för en f d god man, som underlåtit att avsätta medel. Det är väl mera osäkert om din kommun vill ta på sig den kostnaden, men det kostar ju inget att försöka. Bra argument är ju att din företrädare varit lite försumlig vid skattedeklarationen. Lycka till.
bolevinson
14 okt 2014 17:10

Tack för era kommentarer. Jag har varit i upprepade kontakter med Skatteverket och KF. Det som hänt går inte att göra något åt, min HM måste betala sin "skatteskuld". Det går inte heller att göra någon avbetalningsplan. Det handlar inte om utmätning utan att KF går in vid fyra tillfällen per år och drar de pengar, som finns på skattekonton hos personer som har skulder hos dem. Detta sker automatiskt, det är ingen person inblandad som gör det manuellt. Alltså tar de ingen hänsyn till varför pengarna finns där. Jag har träffat på det förut att de dragit överskjutande skatt och det är OK. Den olyckliga omständigheten här är att skattedeklarationen kom in för sent. Jag vill därför påpeka till alla att skicka in den samtidigt som pengarna sätts in. Då kan inte KF ta dem. Jag har pratat med ÖF om det här och kommer att ta upp igen om de kan betala arvode, dels för den avgående förvaltaren fram t o m 31 juli samt även för mitt arvode för aug-dec om det inte går att reservera de pengarna. Jag håller helt med, vi som GM eller förvaltare ska få ut vårt arvode på ett eller annat sätt.
Marianne
15 okt 2014 10:36

Som jag ser det så är det viktigaste att inte ditt arvode uteblir. Vad jag förstår så har du inte gjort något fel. Det är viktigt att detta noteras av någon på RFS som tar med sig frågan i framtida samtal om utveckling av verksamheten god man/förvaltare.
Jean Leek
15 okt 2014 18:45

Nej, jag har inte gjort något fel och ska se till att jag får mitt arvode. Jag har tagit upp det här ärendet med RFS och bett dem belysa det här problemet så att inte någon annan råkar ut för samma sak.
Marianne
15 okt 2014 22:49