RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Samordning

Här kan du tipsa om sånt som du gjort som höjt livskvaliteten för din huvudman. Små eller stora saker som gjorde skillnad i tillvaron.

Kan vara lätt för socialförvaltningen och andra hjälpmyndigheter att lågprioritera person som "i alla fall har god man". I ett uppdrag har jag med envishet, vänlighet och diplomati samordnat och fått berörda myndigheter att prioritera min huvudman. Vilket har gjort att det nu är bättre för huvudmannen. Och då jag inte glömt bort att berömma aktuella myndigheter så är även dessa nöjda. (Ibland får man det att fungera)
Jean Leek
12 okt 2013 14:06

"Bra jobbat", som man säger. Jag tror också på den modellen. Man får ju räkna med, att det ibland finns en tröghet eller t o m motvillighet i förvaltningarna. Men det lönar sig i allmänhet inte att vara för krävande. Kan man, som du, i stället bygga upp bra relationer, tjänar nog alla på det i längden och blir då också mer positiva. I ett fall fick jag till stånd en arbetsgrupp med folk från socialtjänsten, vården, arbetsplatsen och t o m facket. Uppkommande problem löses fortlöpande och alla verkar nöjda, inte minst min huvudman.
bolevinson
01 dec 2013 23:06