RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Godman ledsagare ?

Här kan du tipsa om sånt som du gjort som höjt livskvaliteten för din huvudman. Små eller stora saker som gjorde skillnad i tillvaron.

Jag är godman till en mycket äldre dam som har hörsel och synnedsättning. Jag har kvalifikation att syntolka och den äldre damen har begärt att jag ska vara hennes ledsagare (från en privat assistansföretag) varje helg och vissa vardagar och jag brukar vara tydlig till damen att den dagen är jag ledsagare och den dagen är jag godman (1 ggn i mån) så damen vet och det har fungerat jättebra. Nu har biståndshandläggaren lagt ett förbud att godman ska inte ledsaga damen och damen har fått mycket sämre livskvalitet och servicehuset har satt henne på antidepressiva medel pga att hon är besvärlig. Så vad gäller om godman får även ta uppdrag som ledsagare ? Vad säger regler ?
solstralen
09 apr 2015 07:40

Det finns inga lagar som förbjuder att en person innehar båda uppdragen. Överförmyndaren/biståndshandläggare ska avgöra i varje enskilt fall om det är lämpligt eller inte. Problemet är att det uppstår en jävsituation om en person innehar båda uppdragen då en god man ska kontrollera att ledsagaren gör sitt jobb. Om jävssituationen väger mer eller mindre än huvudmannens behov av ledsagning av just samma person som är god man är vad överförmyndaren/biståndshandläggare ska ta ställning till. Finns det tillexempel någon annan som utan problem kan utföra ledsagningen så väger det mindre än jävsituationen. Är det speciella förutsättningar på grund av huvudmannens behov så att det bara är personen som är god man som också kan utföra tjänsten som ledsagare, så kan det beviljas.
Linda Fröström
10 apr 2015 11:17

Hovrätten för Västra Sverige har i målnummer ÖÄ2130-13 inte ansett att det föreligger hinder att vara god man och personlig assistent, av det bör man kunna tolka ut att det inte heller ska vara något hinder att både vara god man och ledsagare.
Förvaltare
15 maj 2015 15:05

Jag har råkat ut för dessa situationer och det har gått genomföra under en kort tid. För mig har det inte känts så bra eftersom jag "suttit på två stolar", så att säga. Men det är inte alltid man kan renodla ställföreträdarskapet till att enbart vara "en beställare". Om man, som ovan sagts, har samrått med överförmyndare och biståndshandläggare så kan man under en tid vara ledsagare/kontaktperson. Personligen rekommenderar jag inte den lösningen, utifrån egna erfarenheter, men ibland kan man behöva vara flexibel och göra undantag under en tid för att livet ska fungera för huvudmannen.
Tommy Ekman
19 maj 2015 14:47