RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Företag med godmans-uppdrag?

Här kan du tipsa om sånt som du gjort som höjt livskvaliteten för din huvudman. Små eller stora saker som gjorde skillnad i tillvaron.

Har någon träffat på att överförmyndaren anlitar ett företag som uppdragstagare som god man?
Ungefär som när kommunerna använder företag som rekryterar och handleder och stöttar familjehem. Fast i detta fall att företaget självt är uppdragstagaren.
/Ida Gran
Ida Gran
03 jun 2016 14:01

Om jag förstått saken rätt så finns det här en särskild kommunal enhet som är förvaltare för särskilt besvärliga huvudmän. Jag vet dock inte hur den arbetar, mer än att den är gemensam för två grannkommuner.
Ronnie
05 jun 2016 11:08

Hej Ida!

RFS ifrågasätter om det är förenligt med lagstiftningen att anlita företag som god man/förvaltare. Se ett inslag i Sveriges radio där RFS tidigare ordförande intervjuas här:

www.rfs.se/RFS-om-forvaltarforetag-SR

samt ett pressmeddelande som RFS gått ut med anledning av frågan 2014:

www.rfs.se/pressmeddelande-om-foretag-2014

Mvh Minna, RFS kommunikatör
minna
07 jun 2016 13:41

Företaget Optio AB hyr ut förvaltare och gode män till kommuner. Västmanlands tingsrätt kom fram till att företaget inte fick bedriva verksamhet i ett fall i Västerås, eftersom en förvaltare endast kan vara en fysisk person, inte ett företag. Dessutom krävde Optio då dubbelt så högt arvode mot vad som är normalt. Jag tror inte slutligt avgörande har gjorts i högre instans, om man kan göra så att men tar personer ur paraplyorganisation och låta dem enskilt anta uppdrag, eftersom frågan inte avgjorts i högsta instans. Men frågan är ändå om det inte strider mot lagen som den nu formats, och såsom RFS anser?
Tommy Ekman
11 jun 2016 07:14

"Detta får till följd att överförmyndaren inte genom reseräkningar kan kontrollera vilka besök som huvudmannen får." Hmmm, måste man ta upp i reseräkningen hur många gånger man besöker HM? Det redovisar jag i årsredogörelsen, inte i reseräkningen. För resorna till mina HM kan jag ofta sammanlägga med andra ärenden och begär då ingen ersättning. Besök längre bort, som till advokaten, och myndigheterna har jag dock tagit upp.

11 jun 2016 15:01

Nej, du väljer ju ex själv om du vill ha arvode för uppdragen. Åker jag enbart för en viss huvudman så tar jag upp resa. Men reser jag förbi huvudman, och besöker, på väg till annat ärende utanför uppdraget så brukar jag inte ta upp den resan.
Tommy Ekman
14 jun 2016 09:41