RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vem är lämplig som god man

Här är det meningen att man ska diskutera hur man bevakar huvudmannens rättigheter.

Jag har hört att det är olämligt att en son eller dotter blir god man för sin mor eller far. Behöver det vara så, är det reglerat på något sätt? Kan det inte finnas undantag?
Miriam
22 apr 2013 16:41

Ett ensambarn kan väl mycket väl vara god man men oftast kan man nog hjälpa sin förälder utan att ett godmanskap behöver anordnas. Finns det flera barn är det däremot lätt att inse att det kan bli problem med motstridiga intressen om ett av dem ska vara god man åt föräldern.
Anders Lindblom
24 apr 2013 07:38