RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Tillämplig lag

Här är det meningen att man ska diskutera hur man bevakar huvudmannens rättigheter.

När vi ska utföra vårt uppdrag så har vi ganska rigorösa regler att förhålla oss till. Men det känns som vi har mycket dålig koll på vilka regler som bygger på vilka lagar.

Det här problemet blir jag uppmärksam på nästan varje gång jag ska hantera något som har med mina Huvudmäns utländska pensioner, bankkonton, fastigheter och nu senast ett arvskifte från utlandet.

Mina befogenheter jag har när jag agerar mot banken i Finland, verkar vara mycket flexiblare än de jag har emot banken i Sverige. Här i Sverige kan jag inte hindra min HM från att åka in till banken och ta ut alltihop. I Finland har jag hittills fått intrycket att förhållandet är det motsatta. HM måste har mitt godkännande för att ta ut några pengar.

Hur jag kan agera när det gäller arv, är så här långt ännu en stor blind fläck. När arvskiftet slutligen sker, så sker det ju i Sverige. Då gäller svenska regler. Men resten av bouppteckningen och det mesta av arvsskiftet sker i Finland under finska regler. Bara en liten del av dödsbodelägarna är bosatta i Sverige, bara min HM och vissa av hans syskon. Vilket inflytande har jag och en svensk ÖF över en process där?
Ronnie
04 mar 2016 09:48