RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Tele2 problem

Här är det meningen att man ska diskutera hur man bevakar huvudmannens rättigheter.

Jag har ett problem med Tele2 som vägrar godkänna min uppsägning av hans mobilabonnemang.
De hänvisar luddigt till "enligt svensk lag" får inte god man säga upp och han måste göra det "själv".

Lite problem när han varken kan läsa, skriva eller tala.
Vad gör man?
Benke
30 jan 2017 10:01

Jag är inte van att läsa lagtexter, men jag hittar detta:
"Har den gode mannen inom ramen för förordnandet ingått en rättshandling som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen, skall samtycke från den som han företräder anses föreligga, om denne inte före rättshandlingen har gett uttryck för annat till den mot vilken rättshandlingen riktade sig." FB kap 11 § 5. Det är kanske snarare Tele2 som ska upp till bevis att 'han som inte kan skriva eller tala' har uttryckt att han vill ha kvar mobilabonnemanget.
Ronnie
31 jan 2017 21:21

Precis min uppfattning.
Jag skrev också till tingsrätten och fick till svar "det är tingsrättens åsikt att göd man har rättighet att ... osv"

men skitbolaget vägrar ju godta och skickar fakturor sio jag bestrider
Benke
31 jan 2017 23:23

I denna text från RFS kunskapsbank kan ni få lite råd. http://rfs.se/godmanskap/Kunskapsbank/Tips-vid-distansavtal-och-telefonforsaljning/
Linda Fröström
01 feb 2017 11:37

Spontant tänker jag att ärendet borde varit ett förvaltarskap. Nu är det inte så och då rekommenderar jag att du ber huvudmannens läkare om ett intyg som styrker den oförmåga du uppger att huvudman har. Eftersom du är ställföreträdare och utfört en rättshandling till oförmögen huvudman kommer inte TELE2 någon vart med Kronofogden då.
Tommy Ekman
01 feb 2017 15:44