RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Rätt mot f.d. godman

Här är det meningen att man ska diskutera hur man bevakar huvudmannens rättigheter.

Den förre godemannen har nonchalerat att söka bostadstillägg, vilket medfört att huvudmannen förlorat upp emot 30 000:- . Huvudmannens inkomst har hela tiden varit lika, han får både från fk och från en privat försäkring, vilket gör att det är väldigt svårt att förstå varför gm skulle "handla i god tro" och därmed inte ansöka om ett bidrag som hm haft i flera år tidigare, grundat på samma inkomst.
Nu har jag gett den f.d. godemannen en lång tid på sig att reda upp detta, han har sagt att han lämnat in överklagan till fk vilket han inte gjort. Det finns ingenting registrerat hos dom. Hur skulle ni ha gjort? Vad jag förstår är det min skydlighet att gå vidare och begära in de förlorade bidraget av den fd godemannen? Var vänder man sig? Hur går man till väga? Ska jag skicka en faktura till den förre gm? ...och betalar han inte så lämnar man in kravet till Kronofogden eller...? Det är mycket man ska kunna som godman!!!! Min fundering är alltså: Hur skulle ni gjort? ...och om jag ska kräva tillbaka summan. Hur går man till väga?
windmill
12 sep 2012 16:23

Hej!

Jag tycker att du ska skicka en faktura till den före detta gode mannen. Det är den gode mannens ansvar att söka bostadsbidrag för sin huvudman. Har man missat det under en så lång tid så får den före detta gode mannen ansvara för detta och helt enkelt betala summan till huvudmannen.
Ragnar
12 dec 2012 11:46

Berätta fortsättningen! Vad har hänt? Går det verkligen att utkräva ansvar av en tidigare god man i ett sånt här fall?
Bäumler
21 apr 2013 16:47

Även om man har rätt till bostadstillägg är man väl inte skyldig att ansöka om det? Ska man inte respektera huvudmannens vilja om han inte för allt i världen vill ha något bostadstillägg? Kanske lite tillspetsad fråga men ändå inte helt osannolik.
Sven H
07 maj 2013 18:28

Det finns ett parallellfall i Örkelljunga, där den gode mannen blev entledigad p g a försummelse att söka bostadstillägg. Efterträdaren begärde bostadstillägg retroaktivt för en ganska lång period men försäkringskassan avslog begäran med hänvisning till bindande regler, som bara ger FK rätt att bevilja för 3 mån bakåt. Beslutet överklagades i (tror jag) länsrätten, som avslog besväret. Gode mannen var kommunanställd och kommunen beslutade att ersätta huvudmannen hans förlust. Frågan om betalningsansvar blev alltså inte aktuell i detta fall men flera inblandade handläggare ansåg, att ersättningsskyldighet p g a allvarlig försummelse borde föreligga.
bolevinson
09 maj 2013 00:10

Jag har också läst om det fallet men det hamnade alltså inte i domstol? Det hade varit intressant att få det prövat för jag tvivlar också på att gode mannen kan bli ersättningsskyldig. Det kanske inte ens går att få ett sådant fall prövat i rätten?
Bäumler
09 maj 2013 00:57

Min fundering är - Har ÖFM inget ansvar?? Dom har ju i ett antal fall tillsatt uppenbarligen olämpliga godemän.

I exempel ovan borde man lämna en stämningsansökan på godemannen till Tingsrätten tycker jag. Solklart fall?
Roffe
Roffe
30 maj 2014 21:40

Ja, bostadstillägget är ju en sådan allmän och ofta utnyttjad rättighet, att en god man verklighen bör känna till det. Som jag nämnt tidigare, ansåg flera handläggare i Örkelljungafallet, att det var grov försummelse och att alltså ersättningsskyldighet förelåg. Jag tycker också att överförmyndare, som ju har ett generellt tillsynsansvar, borde upptäcka varje underlåtenhet att söka bostadstilllägg. Det borde vara lätt att i anslutning till granskning av årsräkningen kolla att bostadstillägg redovisats, när huvudmannen m h t ålder och inkomst är berättigad därtill. I min kommun påminner öfn om både bostadstiillägg och handikapptillägg.
bolevinson
01 jun 2014 00:26

@ Roffe; ÖFM är endast och endast en tillsynsmyndighet.
De har inga guidande "skyldigheter".
De skall och endast skall utöva tillsyn.
Sedan tolkar ÖFM i de olika kommunerna sitt uppdrag olika efter resurs, ambition och säkert något ytterligare.
Jag har frågat ÖF hur jag ställer ekonomiska krav på dem - de negligerar att svara. Länstyrelsen får ta den pucken istället.
Det signalerar för mig en enorm grad av godtycklighet.
Nu är jag inte längre god man, men som akademisk lekman skall det inte vara möjligt att finna avgrundsdjupa logiska hål efter 15 minuters möte med en myndighet utan att de själva kan redovisa ett systematiskt kvalitetssystem för att hantera bristerna.
Det är inte den demokratin jag lever i.
Lighthouse
20 mar 2015 12:37