RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

När det blir riktigt illa

Här är det meningen att man ska diskutera hur man bevakar huvudmannens rättigheter.

En av våra medlemmar har som GM övertagit ett uppdrag där det visar sig att före detta GM har missat en information till försäkringskassan vilket orsakat att HM har fått för mycket ersättning från försäkringskassan. HM har nu ett krav från försäkringskassan och är nu återbetalningsskyldig på ett betydande belopp.
Detta är ingen rolig situation. Tidigare GM har slutat och har i nuläget inga uppdrag.
GM har vänt sig till mig och frågat: Vad gör jag nu?
Jag bad att få återkomma och sitter och tänker: Om det var mitt uppdrag, vad skulle jag göra då?
Tacksam för synpunkter och tips.
Johannes
02 sep 2014 17:52

Jag råkade ut för något liknande för några år sedan. Den gången hade HM själv, antagligen avsiktligt, lämnat felaktiga uppgifter till försäkringskassan, vilket under flera år gett honom både högre pension och högre bostadstillägg. Jag upptäckte förhållandet, när jag tillträdde som förvaltare och anmälde det till FK, som därefter förklarade sig ha ett återbetalningskrav på över 60000 kr. Jag underrättade FK om att HM inte hade något utrymme för återbetalning, i synnerhet inte när både pension och bostadstillägg nu blivit lägre. FK insåg då, att utsikterna för återbetalning var obefintliga och valde att efterge kravet. Möjligen har FK en sådan policy. Försöka duger.
bolevinson
03 sep 2014 01:30

Försäkringskassan har lämnat information om möjlighet till omprövning. Men om det blir avslag så måste HM med stöd av GM kräva att före detta GM tar ansvar för detta. Det var före detta GM som glömde att meddela ändrade förhållande. Att kräva före detta GM på så stort belopp tycker nuvarande GM är otrevligt och ställer frågan: Hur gör man om före detta GM inte själv vill ta ansvar och medverka till en lösning.
Johannes
04 sep 2014 09:44

Beroende på vilket bidrag det handlar om så kan man söka bland försäkringskassans egna riktlinjer för vad som gäller för ändrade förhållanden. Om ändrade förhållande tex beror på en flytt och flytten har meddelats försäkringskassa på något sätt, om än inte just i den aktuella frågan så kan man ändå ha ansetts meddelat ändrad adress. Det finns också några rättsfall tex Kammarrätten i Jönköping mål nr 533-13. Det handlar om handikappsersättning som utbetalats felaktigt, men där summan jämkades.

Om den förra gode mannen hade RFS ansvarsförsäkring under uppdraget, så kan ni även kontakta Söderberg och Partner för att se om situationen omfattas.

Om den förra GM inte vill medverka så finns möjlighet att gå via domstol för att fastställa skulden. Detta är i sig ofta en krävande process, så en annan möjlighet är att hitta en förlikning. Kan nuvarande god man samråda med HM kan man diskutera om man ska anlita en jurist. Kan HM inte samråda får GM överväga om det är värt eventuella kostnader. Det är möjligt att boka ett första möte för att sedan avgöra vad som känns bäst.
Linda Fröström
04 sep 2014 10:10

Här är ett bra exempel på hur värdefullt det är att vara med i Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS). Här kan vår medlem få stöd, råd och hjälp (i alla fall konsultativ hjälp). Överförmyndaren i vår kommun förstår att situationen är jobbig men ser sig förhindrad att hjälpa berörda gode män.
Johannes
04 sep 2014 19:08

GM har haft en bra dialog med handläggaren på Försäkringskassan. GM har också fått bra stöd från ombudsmannen på rfs samt har därefter skrivit en verbal redovisning av HM situation. Även aktuell LSS-handläggare har skrivit ett utlåtande. Sammantaget har detta gjort att Försäkringskassan kunnat ta beslut på att HV inte behöver återbetala pengarana. Motiveringen är att ett återkrav skulle riskerta att förvärra HM redan nu svåra situation. Skönt tycker vi i föreningen MEN vi fick oss en tydlig påminnelse att kolla aktuella bidrag. Kanske vi skulle ha det som en fast punkt på dagordningen vid medlemsmöten: Kom ihåg att kolla upp HM:s bidrag från Fk!
Johannes
11 okt 2014 13:33