RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

LSS-beslut

Här är det meningen att man ska diskutera hur man bevakar huvudmannens rättigheter.

Läser på text-TV att det från kommuners sida fuskas med det som LSS-beslut anger. Funderar på hur jag som god man/förvaltare ska kunna bevaka huvudmannens rättigheter. Tillgång till LSS-handläggarens beslut kan jag ju få - men följer man alltid detta?
Oskar F
04 maj 2011 10:51

Det är en viktig del av ditt uppdrag att först se till att din huvudman - om han omfattas av LSS - får beslut om lämpliga insatser och sedan även se till att beslutet följs. Kommunen söker inte upp alla som har rätt till och vill ha insatser!
Anders Lindblom
04 maj 2011 23:11

Som god man om man har bevaka rätt i sitt uppdrag så ingår att se till att fattade beslut följs. Sen kan man ju inte vara med hela tiden. Mycket beror på hur det går att kommunicera med huvudmannen, för det är ju bara han/hon som kan tala om hur det är.
mohrin
18 maj 2011 07:43

Vad man som god man kan och bör göra är väl:
1) så långt möjligt klara ut vad huvudmannen behöver och önskar.
2) begära och hos LSS-handläggaren verka för att detta skrivs in i ett beslut (kan vara detaljer också)
3) hos de verkställande (gruppboendet, bostadsstödet, ea) och huvudmannen följa upp hur beslutet faktiskt har verkställts
4) deltaga aktivt när genomförandeplanen upprättas eller revideras (årligen) och då yrka på befogade förbättringar i enlighet med beslutet och huvudmannens önskningar.
bolevinson
14 mar 2012 19:29