RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Förtida arv eller gåva?

Här är det meningen att man ska diskutera hur man bevakar huvudmannens rättigheter.

Finns det någon med juridiska kunskaper här? Min hm har en åldrig far som gett bort sitt hus till hm:s syster. Hm har skrivit på någon form av papper -hon vet inte vad. Fadern är över 90 år. Kan man vid hans frånfälle hävda att huset är ett förtida arv eller är det bara att glömma för min hm:s räkning? Fadern bor kvar i hustet och klarar sig själv. Kan jag på något ta reda på vad som står i pappret hm skrivit på (hon fick ingen kopia), borde det kanske blivit registrerat någonstans?
Marie
02 jun 2017 11:27

Till att börja med: Kontrollera med Inskrivningsmyndigheten vem som är lagfaren ägare och när den blev det. Om fadern fortfarande är lagfaren ägare måste det vid hans frånfälle bevisas att någon annan äger fastigheten och det brukar vara väldigt svårt. Om systern är lagfaren ägare ska man definitivt åberopa förtida arv.

Man kan alltid åberopa förtida arv när det gäller gåvor till bröstarvingar. För att det inte ska klassas som förtida arv ska en likvärdig gåva till alla bröstarvingar ha utgått. Förtida arv presumeras vid domstolsprövning.
Tommy Ekman
03 jun 2017 14:05

Tack för svaret. Kollat med Inskrivningsmyndigheten och dottern/systern är ägare sedan 2014. Kan jag göra något nu eller är det bara att vänta på att fadern faller hädan?
Marie
08 jun 2017 11:37