RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Bostadsrätt

Här är det meningen att man ska diskutera hur man bevakar huvudmannens rättigheter.

Jag är ny God Man till en äldre person på 90+.
När jag frågar anhöriga om han bodde i hyresrätt (bor i dag på ett vårdboende) får jag veta att nej det var bostadsrätt. När jag frågar efter pengar från denna försäljning får jag veta att han gav bort bostadsrätten till anhöriga ca 5 månader före jag blev God Man. Och att det skall finnas ett gåvobrev.
Hur skall jag handskas med detta då det ju var före "min tid". Har bett om kopia på gåvobrevet.
Tacksam för svar då jag är ny som God Man och känner mig lite osäker i detta.
Det finns också "någon" som har tömt hans bankkonto men då denna "någon" hade fått en fullmakt kan jag inte göra så mycket. Naturligtvis tog jag bort fullmakten med en gång.
Sannie
29 maj 2016 21:07

Grunden är väl att du tog över som God Man vid ett visst datum och vad som hänt före är väldigt jobbigt att reda ut eftersom dina befogenheter är begränsade.
Du kan söka på https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do och se om du hittar ett ÄKTA gåvobrev. Finns det där så kan man skicka ett mejl till tingsrätten och begära ut det.
Om den där "någon" inte är bröstarvinge så kan du hota med återbetalningsskyldighet för allt som borde räknas in som laglotten.
Den delen kan man inte skänka bort. (Det blev en positiv AHA-upplevelse för mig som God Man när jag stöttade en man vid bouppteckning)

PS. Jag skriver som God Man, inte som jurist!
EveSve
30 maj 2016 08:13

Om ens befogenheter för tiden strax före ens tillträdande skulle vara begränsad så skulle det vara svårt för oss att vidta åtgärder mot tidigare Gode män som misskött sig. Och jag har inte uppfattat att vi har några sådana begränsningar. Detta gäller åtminstone "bevaka rätt"-delen. De andra delarna är förstås en annan sak...
Ronnie
04 jun 2016 08:02

Håller helt med dig, Ronnie, men i detta fallet stod det inte något om att det skulle funnits någon God Man tidigare.
(Jag kanske missuppfattade det?)
EveSve
05 jun 2016 08:50

Jag tror inte våra befogenheter i att "bevaka rätt" enbart begränsar sig till bara tidigare gode män och förvaltare.

Jag skulle inte ha kunnat deklarera första året om jag inte hade haft befogenheter att se vissa dokument tex. Banken satte sig lite på tvären först men det löste sig...
Ronnie
05 jun 2016 11:01

Nej det finns ingen tidigare God Man.
Det handlar om att jag vill kontrollera att allt har gått rätt till.

Min huvudman är 99 år och för ett år sedan ägde han en bostadsrätt och hade pengar på banken. I dag finns det inte en krona ens till en begravning.
Sorgligt! Känns viktigt att jag i alla fall kollar att allt har gått rätt till.

Blev lovat en kopia på gåvobrevet på bostadsrätten men har fortfarande inte fått det. Kolla enligt tips om länken ovan men hittade inget.
Det är barnbarn som har fått gåvan = bostadsrätten.
Sannie
06 jun 2016 12:49

Borde inte bostadsrättsföreningen ha (åtminstone en kopia på) gåvobrevet?
Ronnie
08 jun 2016 10:11

Bra tips Ronnie, skall testa det!
Sannie
08 jun 2016 19:39

Tvingats ta mig igenom kurslitteratur i familjerätt för juridikstudenter (i Finland) med anledning av ett uppdrag jag har. (Jag behöver sätta mig in både processen och reglerna för bouppteckningar/skiften och ställföreträdare generellt.) Boken är ytterst tydlig!

Ett avtal med någon som saknar "rättshandlingsförmåga" är ogiltigt (i Finland). Det är Intressebevakarens (dvs gode mannen/förvaltarens/förmyndarens) sak att gå till Tingsrätten och ogiltigförklara transaktionen (om man inte kommer överens på annat sätt förstås).

(I Finland) är det alltså glasklart. En Intressebevakare (god man/förvaltare) kan och ska bevaka HM's intressen även före förordnandet trädde i kraft, åtminstone om HM saknar rättshandlingsförmåga.
Ronnie
16 jun 2016 18:09

Om en huvudman blivit utsatt för ett brott så är det inget som hindrar att en god man hjälper sin huvudman att göra en polisanmälan, även om brottet skedde före det att den gode mannen tillträdde.
Linda Fröström
06 sep 2016 08:06