Boendet sätter gräns - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Boendet sätter gräns

Här är det meningen att man ska diskutera hur man bevakar huvudmannens rättigheter.

Ett riksboende i min hemkommun har bestämt att jag som god man inte får ta del av genomförandeplanen (avtal mellan HM och boendet) samt att jag alltid måste säga till i förväg då jag ska besöka min HM.
Jag känner att jag blir hindrad att utföra mitt uppdrag. HM har tidigare, på fråga från mig, uppgett att det är OK att jag kommer och hälsa på när jag vill, bara jag ringer först. Har ni liknade erfarenheter?
Johannes
08 jul 2014 09:35

Det här låter ju helt fel. Boendet har ett visserligen ett omvårdnadsuppdrag men det ger dem ju ingen rätt att sätta regler för ditt uppgänge med HM. Det är ju bara ni själva som kan avgöra. HM har egen lägenhet och egen beslutsmyndighet och måste kunna ta emot önskade besök helt oberoende av boendepersonalens åsikter. Jag har aldrig råkat ut för något liknande. Skulle vara intressant att forska lite i rättsläget. Genomförandeplanen är ju mer boendets egen dokumentation men det är ju huvudlöst och kanske också regelstridigt att utestänga GM från det arbetet. Detta har jag inte heller råkat ut för. I mina uppdrag är tvärtom socialtjänsten angelägen om att jag deltar och signerar. Även i detta fall bör rättsläget utredas.
bolevinson
11 jul 2014 22:49

Enhetschefen på boendet ringde upp mig efter ett par dagar då personalen tagit upp frågan. Vi var överens om att personalen inte kan styra när och hur jag besöker HM. Men däremot att det är viktigt att GM och boendet samverkar. Som jag ser det nu så var det en i personalen som var lite väl övertydlig.
Johannes
30 jul 2014 13:36

Skönt att det löste sig med besöken! Jag vill dock tillägga att vad gäller en genomförandeplan så bör god man/förvaltare vara involverad i denna för att kunna bevaka sin huvudmans rätt och sörja för dennes person (om dessa delar ingår i uppdraget). Enda gången då en god man inte bör ta del av genomförandeplanen är om huvudmannen uttryckligen nekar god man att få göra det. Vid förvaltarskap är det mer tveksamt om förvaltaren kan nekas insyn av huvudmannen. Det kan bero på vad innehållet gäller, men i de flesta fall bör en förvaltare ha rätt att ta del av den även om huvudmannen nekar till detta.
Linda Fröström
21 aug 2014 09:12