RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

arvode för person och rätt?

Diskussion om arvoden.

ÖFN har beslutat att jag ska lämna in min huvudmans deklaration och kontoutdrag som komplettering till årsredovisningen trots att jag inte har hand om ekonomin, bara sörja för rätt och person. Om huvudmannen, som har aktivitetsersättning och studerar, ska betala mitt arvode är det jag som ska skicka en räkning till hen på bruttolönen samt betala skatt åt hen. Om hen inte betalar är det jag som ska kontakta Kronofogden för att kräva arvodet. Jag anser att det är förödande för förtroendet mellan mig och huvudmannen som dessutom inte har en aning om att detta ska ske eftersom kommunen betalat mitt arvode de senaste tre åren. Jag ser den enda utvägen som att begära omedelbart entledigande och strunta i arvodet. Märkligt att ÖFN anser att det är riktigt, vad tycker ni?
Harald
05 mar 2015 13:24

Man kan ju hoppas att det är några "tunga namn" som driver frågan att kommunen ska förskottera arvodet och sen skicka räkning till HM.
Det görs ju i vissa kommuner. då hade du sluppit den besvärliga sitsen du hamnat i.
Att en HM ska kunna betala en räkning kanske man kan begära men att sen göra rätt med inbetalning av skatt och sociala avgifter + skattedeklaration är väl lite överkurs?
EveSve
06 mar 2015 09:14

Skatteverket har en bra hjälpblankett för att räkna ut och betala in arbetsgivaravgifter. (SKV 4882).

Huvudmannen skall i regel betala arvode om huvudmannens tillgångar överstiger 2 basbelopp eller huvudmannens skattepliktiga inkomster överstiger 2,65 basbelopp. Som skattepliktiga inkomster räknas inte t.ex. bostadstillägg, handikappersättning och habilitetsersättning.

Om huvudman ska betala arvode kan man söka handikappersättning för detta. Då tar man också upp övriga merkostnader samt högkostnadsskydd för medicin och sjukvård.
Tommy Ekman
07 mar 2015 11:04

Hur man betalar in på rätt sätt vet nog dom flesta på forumet.
Frågan kvarstår om det är rimligt att våra HM ska klara av det?
Vad händer om dom inte gör det?
Som Harald skriver ovan - Ska vi skicka en räkning till HM och sen betala in skatten själv?
Hur löser vi detta om vi inte har uppgiften att hjälpa dom med ekonomin?
EveSve
08 mar 2015 19:37

Ja, man bör informera om Öf:s beslut och lämna/skicka faktura. Om huvudman inte "klarar av" att betala räkningar kan jag tycka att förordnandet måste utökas. Men intill dess det sker så tycker jag att god man kan "sitta intill" och hjälpa till med blanketten. För, om jag förstår saken på rätt sätt, ingår "bevaka rätt" och "sörja för person" i förordnandet. Inom detta är det självklart att bistå en huvudman som inte vet hur hen fyller i en blankett rätt och visa hen hur betalningen ska göras.
Tommy Ekman
09 mar 2015 09:02

Jag håller med till 100% - OM det fungerar...
EveSve
09 mar 2015 16:56