RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vem betalar arvodet?

Diskussion om arvoden.

Jag har en huvudman som har en låg sjukersättning med 8 900 kr/mån eller 106 800 kr/år och mindre än två prisbasbelopp på banken.
Ett solklart fall för Kommunen att betala arvodet tyckte jag. Men han hade sålt en aktiefond för 23 500 kr under 2013 och då tyckte Överförmyndaren att huvudmannen skulle betala, trots att kommunen betalade mitt arvode förra året. Vad gäller då man säljer av sina tillgångar? Ska det räknas som skattepliktig inkomst? Vinsten på försäljningen var under 3 000 kr i förhållande till inköpspriset. Jag trodde att endast skattepliktiga inkomster inräknas i gränsbeloppet 2,65 gånger prisbasbeloppet 44 400 kr. Vad gäller i dag? Är det lönt att överklaga ÖFs beslut i Tingsrätten?
LarsL
04 feb 2014 20:28

Huvudmannen ska betala arvodet om HMs tillgångar överstiger 2 gånger prisbasbeloppet eller HMs inkomster överstiger 2,65 x prisbasbeloppet. Det kan dock variera mellan kommun till kommun i vad de räknar som inkomst. Om inkomster eller förmögenhet överträder till en vis del är det enbart den delen som kan bekosta arvodet. Att Hm sålt aktier förändrar inte saken. Värdet för aktierna hade han ju redan innan och det är konstigt att en annan bedömning görs nu då medlen egentligen bara ändrat karaktär. Jag tror därför att du kan ha framgång med en överklagan utifrån de uppgifter du uppgett här.
Linda Fröström
13 feb 2014 09:10

Tack för dessa synpunkter. Jag överklagade ÖFs beslut till Tingsrätten,
men brevet skulle först gå till ÖF. Överförmyndaren ringde upp mig och sa att försäljning av aktier räknas som inkomst i de fyra kommuner som samarbetar i ÖF-frågor (Norrtälje, Österåker, Täby och Vallentuna). Därför skulle min huvudman förlora målet. Men det skulle ta mycket lång tid att få ett utslag från domstolen, så hon erbjöd förlikning med 50/50. Alltså huvudmannen betalar hälften och kommunen hälften av mitt arvode och kostnader. Vi accepterade kompromissen. Det är ju så att varje kommun avgör vad som ska ingå i inkomsten före mulitplicering med 2,65. Bra att veta för andra GM och FV i landet.
LarsL
17 feb 2014 01:48

Tack för dessa synpunkter. Jag överklagade ÖFs beslut till Tingsrätten,
men brevet skulle först gå till ÖF. Överförmyndaren ringde upp mig och sa att försäljning av aktier räknas som inkomst i de fyra kommuner som samarbetar i ÖF-frågor (Norrtälje, Österåker, Täby och Vallentuna). Därför skulle min huvudman förlora målet. Men det skulle ta mycket lång tid att få ett utslag från domstolen, så hon erbjöd förlikning med 50/50. Alltså huvudmannen betalar hälften och kommunen hälften av mitt arvode och kostnader. Vi accepterade kompromissen. Det är ju så att varje kommun avgör vad som ska ingå i inkomsten före mulitplicering med 2,65. Bra att veta för andra GM och FV i landet.
LarsL
17 feb 2014 01:48

Inget fel med demokratiska beslut men nog är det märkligt att det är upp till den enskilde ÖF-enheten att tolka lagar o regler på sitt eget sätt....
EveSve
17 feb 2014 23:15

Samma problem då hm erhåller en summa retroaktivt från te x FK. Det handlar oftast om en engångs summa, kommer inte arvodet upp i minst 12000 går det inte att ansöka!
pernilla
21 feb 2014 17:52

Om jag är rätt underrättad är det nettoinkomsten som avses. I årsräkningen uppges ju bruttoinkomsten som inkomst och skatten som utgift. Det kan därför finnas skäl, att som god man kontrollera öfn:s beräkning och göra en egen. Det har också förekommit, att öfn gjort oavsiktliga fel vid beräkningen. Ingen är ju ofelbar.
bolevinson
10 apr 2014 19:34