Uttag från fond - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Uttag från fond

Diskussion om arvoden.

En fråga från god man
Vid beräkning av belopp som ska vara underlag för om huvudman eller kommun ska betala arvodet till god man/förvaltare – 2,65 x basbeloppet.
Ska då överförmyndaren ta med uttag från huvudmannens fonder som beskattningsbar inkomst?
Är uttag från fond en skattepliktig inkomst?
Vad jag förstår så är det vinsten på fonderna som är beskattningsbara.
Jean Leek
15 jun 2016 09:56

Beroende lite på hur ÖFN vill ha redovisningen kan det dyka upp både det ena och andra under "inkomster" i redovisningen. Jag har i mina redovisningar haft poster som "Återbetalning av försäkringspremie", "återbetalning från avslutat fickpengskonto", "nyupptäckta bankkonton". Inget av det här borde räknas som en "inkomst" som ska räknas in när man bedömer om HM ska betala arvodet själv eller inte.
Ronnie
16 jun 2016 17:50

Uttag från fonder enligt föreläggande från Tingsrätten
Jan Wallgren och Eva von Schéele har den uppfattning att uttag från fonder ska räknas som inkomst. Således inte enbart vinsten.
Jean Leek
07 jul 2016 14:58

Hur kan egna pengar helt plötsligt bli en skattepliktig inkomst att ta med i beräkningen om arvode ska betalas av hm eller kommunen? För egna pengar är det ju oavsett om de sitter på en fond eller ett transaktionskonto. Att uttag från fond ska tas upp som inkomst i årsredovisningen till öf är självklart och en helt annan sak.
Pettersson
07 jul 2016 21:31

Överförmyndaren beslutade att uttag från fond skulle räknas som inkomst. Jag överklagade och har fått rätt i Tingsrätten. Beslutet kan överklagas.
Jean Leek
04 aug 2016 10:39