RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Utbetalning av arvode

Diskussion om arvoden.

Hej. Jag har fullgjort mitt första år som GM för min HM. Årsredovisningen godkändes av ÖF och så även arvodet. När jag betalar ut arvode från min HM:s konto så går ju nettot efter skatt till mitt konto. Men när det gäller inkomstskatten (som ju är "min" skatt på mitt arvode) och arbetsgivaravgifter, hur funkar det då? Betalar jag både skatt och arbetsgivaravgifter från min HM:s konto till HM:s skattekonto med HM:s OCR-nummer? Eller betalas inkomstskatten till mitt skattekonto och arbetsgivaravgiften till min HM:s skattekonto? Med vems OCR-nummer i så fall?
Oliver
02 jun 2017 14:33

Det är arvodet du får som ska beskattas. Skattesatsen är densamma som i din hemkommun. Jag föreslår att du räknar ut arvode minus skatt + kostnadsersättningar och betalar det till ditt konto. Skatt och arbetsgivaravgifter betalar du från huvudmans konto. Observera att du ska skapa ett OCR-nummer från huvudmannens personnummer när du betalar in. Det finns en lathund på Skatteverkets hemsida med vilken du skapar rätt OCR. Också en hjälpblankett för att hålla rätt på hur man beräknar och betalar finns här:

https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4882.4.39f16f103821c58f680006772.html
Tommy Ekman
02 jun 2017 16:17