RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Underligt arvodesbeslut

Diskussion om arvoden.

Vid en huvudmans frånfälle fanns ca. 14.000 kr i tillgångar och ca. 250.000 kr i skulder. I ärendet fanns inte ens pengar till huvudmannens begravning. Förvånande nog beslöt överförmyndarnämnden ändå att huvudmannens dödsbo skall betala ställföreträdarens arvode. Jag känner till att arvodesbeslut kan överklagas och jag vet också den formella gången. Men hur vanligt förekommande är det med sådana beslut, som ju upprör de anhöriga mycket? Jag skulle vilja ta upp en diskussion om det finns liknande erfarenheter på andra håll och vilka lösningar man nått?
Tommy Ekman
17 okt 2015 14:26