RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Timpenning??

Diskussion om arvoden.

Jag fick på min lott att avveckla ett dödsbo år min HM. Nu skall jag yrka på ersättning för jobbet och min undran är om det finns nåt generellt eller praxis för vad som är rimligt och relevant......Jag anlitade Fonus för bouppteckning och deras timpenning låg på 1552/tim. Självklart förstår jag att det gäller juridisk konsultation......men var hamnar vi GM????
Petbav
06 feb 2014 12:17

När det gäller uppdrag som god man har SKL utgivit rekommendationer. I en sådan från 2007 (07:74) anges för arbete med bouppteckning och arvsskifte som skälig ersättning 150-200 kr/tim och för mer kvalificerat sådant arbete 250-350. Dessa värden bör ju vara lite högre idag. Kolla om det finns en senare utgivning. Om uppdraget är ett officiellt förordnande, kan väl dessa siffror ge lite vägledning. Om uppdraget är privat, kan kanske arvodeskravet höjas lite. Lycka till!
bolevinson
08 feb 2014 13:40