RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Talan mot ÖF bifalles

Diskussion om arvoden.

Hudiksvalls Tingsrätt Ä 456-15

ÖF 2014 samt utbildning anvisar arvode enl SKL:s riktlinjer 07:74.
Ny ÖF 2015 godkänner inte och lyfter inte på luren under hela processen. Samtidigt ringer tjänsteman och erbjuder nya uppdrag...

Arvodesnedsättning överklagas och klaganden anser att ny ÖF är ett utslag av "Peter´s Principle", dvs att nye ÖF är befordrad till sin inkompetensnivå.
Talan bifalles av Tingsrätten.
Intressant läsning
Alf
26 jul 2015 09:21

Nu är ÖF i Hudiksvall "i farten" igen (Kommunfullmäktige 15-09-28)
"Anmälan mot överföryndarnämnden i Hudiksvalls kommun" från Länsstyrelsen i Dalarna, där det framgår att ÖF inte kan läsa innantill i 11 kap 15§ föräldrabalken om vilka som är behöriga sökanden i förordnande av god man.
"MOT BAKGRUND AV OVANSTÅENDE KAN ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN INTE UNDGÅ KRITIK"

Peter´s Principle bekräftas ännu en gång...
Alf
29 sep 2015 08:42