RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pengar saknas

Diskussion om arvoden.

Jag har övertagit ett uppdrag. HM har de senaste tre åren haft handikappersättning med öronmärkta pengar till arvode då inkomsten har varit över 2,65 x prisbasbeloppet. Med tidigare GM medgivande (?) har HM förbrukat dessa pengar till löpande konsumtion som jag kan bedöma. Inget framkommer om stort inköp eller avbetalning av skuld. HM saknar nu medel till att betala arvode till tidigare god man (15 månader). Hur gör man med detta ? HM har ingen förmögenhet och månadsbudgeten går ihop - men det är inte mer.
Johannes
24 jun 2014 14:20

När jag för flera år sedan övertog ett uppdrag hade min företrädare av liknande skäl underlåtit att ta ut sitt arvode och efterfrågade det sedan hos mig. Jag begärde då hos ÖFN, att kommunen skulle betala, vilket beviljades. Gör ett försök, det är ju inte rimligt, att du skall behöva ta problem, som din företrädare förorsakat. Annars återstår väl bara att göra en möjlig, månatlig avsättning (eller överföring), tills beloppet är betalt (om det vidhålles av f d GM).
bolevinson
24 jun 2014 17:29

Ett tips kan vara att se om det finns några fonder eller stiftelser som man kan söka bidrag från. Det är nog inte möjligt att få bidrag till arvodet när det redan har getts bidrag för, men kan kanske sökas för andra kostnader/utlägg som HM har.

Det kan vara sot variation lokalt vilka fonder/stiftelser man kan söka. Vissa kan ge lite extra medel till jul och andra ger bara till specifika utlägg så som nya skor eller en ny tv. För att hitta fonder och stiftelser kan man söka på internet eller besöka biblioteket.

Några tips är

http://www.stipendier.se/
http://www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/SSearch.aspx
http://www.stipendielistan.se/

Böcker:

Fonder och stipendier i Sverige, Svensk stipendieförening
Stora fondboken, Stöd och Stipendier
Linda Fröström
12 aug 2014 14:13

Jag kan inte något om hur man söker efter fonder och det kanske är därför jag ser lite negativt på att vi som gode män/förvaltare ska söka efter fonder för att HM ska få det jag tycker samhället ska stå för. MEN jag har fått ändra mig förr så jag kan tänka om. Tack Linda för ovanstående information. MEN ? går det att utveckla så att RFS har en bank med tänkbara fonder ? Eller vad säger ni övriga medarbetare ?
Jean Leek
18 aug 2014 09:52

Bra idé.

Linda F ger några exempel på fonder. Men naturligtvis ska det finnas en lista på fonder och vad de kan bistå med här på hemsidan.
JanS
18 aug 2014 12:18

RFS kansli skulle längre fram kunna titta på möjligheten att ta fram en lista för nationella fonder. De allra flesta fonderna är dock lokala eller inriktade på en viss funktionsnedsättning eller situation. Det finns därför inte någon möjlighet för kansliet att göra en lista för alla landskap/kommuner/orter/funktionsnedsättningar. Min rekommendation är därför att ni i era föreningen hjälps åt att hitta dessa lokala fonder. I länkarna ovan finns olika sökvägar. Det vore också roligt att få höra om någon god man eller förvaltare som sökt fonder och har lyckats som kan ge tips.
Linda Fröström
21 aug 2014 08:39

Det är märkligt. När jag nu har börjat fundera på var man finner fonder så hände det att jag träffade diakonissan i församlingen. Vi började prata om våra olika men gemensamma verksamheter. Och så säger hon: "Jag har många gånger fått söka efter fonder när samhället inte har ställt upp". Bra att skapa kontakter.
Jean Leek
21 aug 2014 14:07