RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Krav på överförmyndare

Diskussion om arvoden.

Vi har en ny överförmyndare i vår kommun. Det har visat sig att han har 0 i kunskap om vad våra God-mans-uppdrag innebär och hur han ska bedöma arvodet. Själv fick jag överklara mitt arvode då jag jag mycket energi och tid på försäljning av bostad med allt vad det innebär i lösöre och sortering av viktiga papper. Vet någon vilka arvodessatser som används vid de olika uppdragens innebörd. % av basbelopp verkar vara det som vår kommun använder sig av. Kan man begära att få ut de olika ersättningsbeloppen och bedömningarna bakom dem. Dvs vad som ska ge vad? Vet någon?
Marman
24 jun 2014 10:53

Det är upp till varje kommun att sätta sina egna riktlinjer vad gäller arvode, så specifika bedömningar måste man fråga ÖFM handläggare/kontor om.

Det finns dock även riktlinjer från SKL (Sverige Kommuner och Landsting) som går att läsa på http://brs.skl.se/brsbibl/cirk_documents/07074.pdf. Kommunen är dock inte skyldig att följa dessa riktlinjer men de används i många kommuner som utgångspunkt för arvodet.
Linda Fröström
24 jun 2014 13:04

I min kommun fungerar det mycket bra. Men det är sorgligt att en del kommuner fortfarande släpar efter. Förhoppningsvis måste dessa kommuner vakna till om man vill kunna rekrytera godemän/förvaltare.
Johannes
24 jun 2014 14:07