I väntan på beslut - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

I väntan på beslut

Diskussion om arvoden.

HM har bruttoinkomst över 2,65% av prisbasbeloppet. Har handikapp
ersättning som ska täcka bl.a. arvodet. Hur hjälper jag som god man
HM att spara och behålla dessa pengar tills jag fått öf beslut på att
jag får ta ut arvodet ?
Jean Leek
02 maj 2014 13:53

Mycket beror på om HM själv har förmågan att spara eller om det finns en risk att denna tar ut pengarna själv. Om det finns risk att HM tar ut pengarna, så kan man skapa ett nytt konto, kanske i en annan bank. Då kan man se till att det inte finns ett kort kopplat till kontot, vilket gör det lite besvärligare.

Om HM vill spara för att få ut så mycket ränta som möjligt så fråga på banken vilken sparform de rekommenderar för att för högst avkastning men utan att låsa medlen för uttag. Har kanske någon annan ett konkret exempel på ett sådant sparande?
Linda Fröström
07 maj 2014 08:04

För det kortsiktiga behovet att reservera arvodet skulle jag nog ta ut pengarna kontant (så fort det går) och förvara dem på ett säkert ställe med påskrift om ägare för att, när beslutet sedan kommer, sätta in dem på eget konto. Sen kan det ju finnas många andra skäl att spara pengar åt HM för kommande behov (medicinköp, större köp av kläder, bohag, semesterresa, mm). När HM visar starka tendenser att alltid förbruka månadens intäkter och strunta i uppgjorda budgetar, är det en bra idé att öppna fler konton, helst okända för HM. Räntefondkonton ger en acceptabel tillväxt och har normalt inga säljrestriktioner men är ändå lite svårare att komma åt för HM. Ett vanligt personkonto på annan bank är en bra lösning, om man lyckas öppna det utan HM:s närvaro och kännedom. För att inte vara för självsvåldig brukar jag informera HM om att han sparar (men inte var) och blir det protester har jag pratat om vad förvaltarskap innebär. På det sättet bör man kunna se till att långsiktigt alltid ha medel för både förutsedda och oförutsedda större utgifter.

bolevinson
07 maj 2014 22:03

Tack för bra svar och förslag som jag tar till mig. Jag kommer nog att göra som ni föreslår MEN det känns lite som att lura och gå bakom ryggen på HM. Får ge mig tröst i att "Ändamålet helga medlet". Hoppas att kommunerna eller försäkringskassan i framtiden kan lösa detta problemet genom en riktad utbetalning till GM
Jean Leek
12 maj 2014 07:15