RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Deklarationsfråga

Diskussion om arvoden.

Jag har en deklarationsfråga - finns det möjlighet för huvudmannen att göra avdrag i deklarationen när hen själv betalar arvodet till gode mannen? I så fall under vilken rubrik i deklarationen? Finns det en särskild deklarationsbilaga som också ska fyllas i? Tacksam för svar.
Ida Gran
30 mar 2017 13:25

Ja, om det finns tillgångar i kapital, egendom och/eller värdepapper som ställföreträdaren måste förvalta aktivt. Då brukar SKV (ibland) medge avdrag för den del av arvodet som avser "förvalta egendom". Är du osäker om det finns "tillräckliga" tillgångar att "räkna med" så råder jag dig att ansöka om avdraget. Det har man alltid rätt att göra.
Tommy Ekman
30 mar 2017 16:25

Tack !
Ida Gran
30 mar 2017 17:33

Det har skett en förändring vad gäller avdrag. Från 1 januari 2016 får inte man inte göra avdrag för förvaltningsutgifter, de flesta av de delar som får anses ligga inom godmansuppdraget. Här finns mer info om vilka avdrag kring förvaltning som får göras: http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353952.html?date=2016-04-11
Linda Fröström
18 apr 2017 11:43

Ja, men förändringen påverkar inte uppdrag där huvudmannen har stora eller väsentliga tillgångar som kräver mycket aktiv förvaltning. Man har alltid rätt att ansöka när man deklarerar för huvudman - det gör jag och har fått igenom när huvudman har stora tillgångar.
Tommy Ekman
18 apr 2017 12:35